Новини по програма Еразъм+

Повторен прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559

О Б Я В Я В А  

Повторен прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година в партньорско чуждестранно висше училище.

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
  3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2018/2019 година.

Срок за подаване на заявленията: 17.09.2018 г. (стая 3209, сграда Ректорат)

За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349

https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349

Или на тел. 066/ 827 559, Надежда Пангелова,

Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав

Прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2017/2018 година

Желаещите да реализират преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение по програма “Еразъм+” в чуждестранно висше училище през академична 2017/2018 г., моля да представят до 18 Септември 2017г. в УЦМНПП (стая 3209) попълнено заявление за участие.

Студентски стаж по програма Еразъм+

DOREA Educational Institute, Кипър - организация с нестопанска цел и един от водещите доставчици на обучение в Кипър с богат опит в различни проекти за мобилност, предлага 5 стажантски позиции.  Една от целите на DOREAе да насочва млади хора в техния професионален път, давайки им шанс да израснат както в личен така и в професионален план.

Повече за организацията и условията за стаж може да откриете на https://gallery.mailchimp.com/60597e5037b2ce72418850d7c/files/7497fb09-6e40-4aa3-88d1-7a07803a1a8b/3._Brochure_Internship_DOREA.pdf?utm_source=phplist128&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Erasmus%2B+for+students+and+staff

Видео относно стажа в DOREA, направено от стажанти - https://www.youtube.com/watch?v=kSwkmj77ee0&utm_source=phplist128&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Erasmus%2B+for+students+and+staff