Ръководство на Технически университет Габрово

ПРОФЕСОР Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ
ПРОФЕСОР Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВРЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО

тел.: 066 801 144

тел.: 066 801 155

тел.: 066 827 249

тел.: 066 827 244

e-mail: rector@tugab.bg

e-mail: izhel@tugab.bg


Началник служба "Оперативно обслужване Ректорат" Снежана Кунева

тел.: 066 801 144

тел.: 066 801 155

тел.: 066 827 249

тел.: 066 827 244

e-mail: skuneva@tugab.bg

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ПЛАМЕН ЦАНКОВ
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ПЛАМЕН ЦАНКОВЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

"УЧЕБНА ДЕЙНОСТ"


тел.: 066 827 265

e-mail: plamen@tugab.bg


Сътрудник: Петя Пенева

тел.: 066 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДРАГОМИР ВАСИЛЕВЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА"


тел.: 066 827 224

e-mail: dvasilev@tugab.bg


Сътрудник: Петя Пенева

тел.: 066 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ХРИСТО НЕДЕВ
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ХРИСТО НЕДЕВЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

"МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"


тел.: 066 827 200

e-mail: christo@tugab.bg


Сътрудник: Петя Пенева

тел.: 066 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg

ПРОФЕСОР Д-Р ИНЖ. ИРИНА АЛЕКСАНДРОВАГЛАВЕН СЕКРЕТАР

тел.: 066 800 288

e-mail: irina@tugab.bg


Сътрудник: Петя Пенева

тел.: 066 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg