Ръководство на Технически университет Габрово

ПРОФЕСОР Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ
ПРОФЕСОР Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВРЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО

тел.: 066 801 144

тел.: 066 801 155

тел.: 066 827 249

тел.: 066 827 244

e-mail: rector@tugab.bg

e-mail: izhel@tugab.bg


Началник служба "Оперативно обслужване Ректорат" Снежана Кунева

тел.: 066 801 144

тел.: 066 801 155

тел.: 066 827 249

тел.: 066 827 244

e-mail: skuneva@tugab.bg

ПРОФЕСОР Д-Р ИНЖ. АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРОФЕСОР Д-Р ИНЖ. АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

"УЧЕБНА ДЕЙНОСТ"


тел.: 066 827 265

e-mail: alex@tugab.bg


Сътрудник: Петя Пенева

тел.: 066 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ПЛАМЕН ЦАНКОВ
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ПЛАМЕН ЦАНКОВЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА"


тел.: 066 827 224

e-mail: plamen@tugab.bg


Сътрудник: Петя Пенева

тел.: 066 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg

ДОЦ. Д-Р ЛИЛЯНА РУСАНОВА
ДОЦ. Д-Р ЛИЛЯНА РУСАНОВАЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

"МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"


тел.: 066 827 200

e-mail: lilyana.rusanova@gmail.com


Сътрудник: Петя Пенева

тел.: 066 827 505

e-mail: ppeneva@tugab.bg