Контакти

Кандидатстудентски прием

          Уважаеми кандидат-студенти,

При нужда от информация, свързана с кандидат-студентски прием 2020 - 2021 г. в ТУ-Габрово, ние сме готови да Ви отговорим. Моля, не се колебайте да се свържете с нас на някой от следните телефони: 

  • 066 827 219; 0887 76 43 53 - Ръководител сектор „Учебна дейност“
  • 0898 46 22 82 - Директор на Център за кандидатстудентски прием
  • 066 827 350 - Инспектор сектор „Учебна дейност“
  • 066 827 229 - Инспектор сектор „Учебна дейност“
  • 0879 10 18 85 - Зам.-Ректор „Учебна дейност“

 

Технически университет - Габрово

Адрес: България, гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Хаджи Димитър 4

Факултет "Електротехника и електроника"

ee1

Декан:   

проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

стая: 3113, 1205
тел.:  066 827 396,  066 827 376
ел. поща: nenova@tugab.bg

Зам. декан УД:    доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков
  стая: 3113, 2305
тел.:  066 827 396,   066 827 305
ел. поща:  dankov@tugab.bg
Зам. декан НИД и КП:    доц. д-р инж. Тотьо Илиев Илиев
  стая: 3113, 2707
тел.:  066 827 396,  066 827 243
ел. поща:  totyo_iliev@abv.bg
Факултетна канцелария:    стая: 3102
  тел.:  066 827 216
Завеждащ административна служба:    инж. Цветанка Илиева Тодорова
  ел. поща:   todorova@tugab.bg
Инспектор:    Силвия Христова Денчева
  ел. поща:   sisid@tugab.bg

 

Факултет "Машиностроене и уредостроене"

emblema fak mu

Декан:    доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев
 

стая: 3112
тел.: 066 827 254066 827 222

ел. поща: kid@tugab.bg

Зам. декан УД:   

доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов

 


стая: 3112
тел.: 066 827 519066 827 222

ел. поща: pulov@mail.bg

Зам. декан НИД и КП:   

доц. д-р инж. Христо Недев Христов

 


стая: 3112
тел.: 066 827 275066 827 222

ел. поща: christo@tugab.bg

Факултетна канцелария:    стая: 3103
  тел.: 066 827 236
Завеждащ административна служба:    инж. Петя Йорданова Янкова 
  ел. поща: petya@tugab.bg
Инспектор:   

Люба Миткова Джонова

  ел. поща: djonova_75@abv.bg

Факултет "Стопански"

emblema fak mu

Декан:    Доц. д-р инж. Милена Наткова Колева
 
стая: 3118
тел.:   066 827 402
ел. поща:   kolevamilena@hotmail.com
Зам. декан УД:   

Доц. д-р Иванка Велева Стоянова – Тодорова

 

стая: 3118
тел.:  066 827 402;  066 827 475

ел. поща:  vantod61@abv.bg

Зам. декан НИД и КП:   

Проф. дмн Румен Николов Даскалов

 

стая: 3118
тел.:  066 827 402;  066 827 394

ел. поща:  daskalovrn@gmail.com

Факултетна канцелария:    стая: 3125
  тел.:  066 827 515
Завеждащ административна служба:    Ивелина Дянкова Дончева 
 

ел. поща:  idoncheva@tugab.bg

Технически колеж - Ловеч

tk lovech

Директор: 068 603 925

Гл. счетоводител: 087 994 66 98          

Деловодство: 087 994 66 96

Учебен отдел: 087 994 66 97

Ел. поща: tklovech@mail.bg


 

Адрес:

гр. Ловеч, п.к. 5500,

ул. „Доктор Съйко Съев“ 31

Задайте въпрос относно кандидатстудентския прием?