Индивидуален протокол

 ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ С ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ
(чрез средствата на информационните и комуникационните технологии)

individualen protokolСтудентите от I до IV курс, редовна и задочна форма на обучение, с неположени изпити от зимен семестър на текущата 2019/2020 г. и студенти с неположени изпити от предходни учебни години (действащи студенти и студенти с прекъснати студентски права) могат да се явяват на изпитните дати за студенти от I до IV курс, редовна и задочна форма на обучение, обявени на сайта на ТУ-Габрово (НАЧАЛОУниверситетска информационна системаИЗПИТНИ ДАТИ (ГРАФИК ИЗПИТИ).

 

За издаване на индивидуален протокол, студентът го заявява чрез:

 

 • подаване на заявление до Декана на съответния факултет (по образец), което се подава поне 5 дни преди провеждане на изпита/изпитите;
 • копие или снимка на документа за платена такса (на името на студента, който ще полага изпит) за издаване на индивидуален протокол. Като основание за плащане се посочва: такса за издаване на индивидуален протокол. Документът за превод може да включва сумата от такси за няколко изпита.

 

Банкова сметка на Технически университет – Габрово

ДСК ЕАД - Габрово,
IBAN: BG83STSA93003110006000,
BIC: STSABGSF

 • Таксата се заплаща само от студенти, които имат неположени изпити от предходни учебни години.
 • В заявлението може да се заявят няколко дисциплини за явяване на изпит (дисциплините се изписват изцяло).
 • Студентът представя актуален е-mail адрес (изписан четливо), по който се осъществява връзка с него.
 • Студентите могат да полагат само по един изпит на ден.
 • До изпит се допускат само студенти, които имат заверка на семестъра, в който е заявената за полагане на изпит дисциплина.

Заявлението до декана и документът за платена такса (само в случаите, в които е необходимо) се изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария:

 • След положителна резолюция от Декана, служителите от съответната факултетна канцелария генерират електронни индивидуални протоколи и уведомяват организатора на учебна дейност (ОУР) от обучаващата катедра. 
 • Студентът се уведомява за полученото разрешение и издадения протокол за явяване на изпит от факултетна канцелария.
 • Организаторът на учебна дейност от обучаващата катедра уведомява водещия преподавател за  издадените протоколи на негово име.
 • Преподавателят трябва да включи студентите с индивидуални протоколи в изпит на една от посочените дати.
 Факултет „Електротехника и електроника“

Завеждащ административна служба:

инж. Цветанка Илиева Тодорова

 

ел. поща: todorova@tugab.bg 

  тел.: 066 827 216

Инспектор:

Силвия Христова Денчева

 

ел. поща: sisid@tugab.bg

Факултет „Машиностроене и уредостроене“

Завеждащ административна служба:

инж. Петя Йорданова Янкова 

 

ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

  тел.: 066 827 236

Инспектор:

Люба Миткова Джонова

 

ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет „Стопански“
Завеждащ административна служба: Ивелина Дянкова Дончева 
 

ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  тел.: 066 827 515