Съобщение за стипендии по ПМС №90/2000 за предстоящата кампания по стипендии през летния семестър 2020/2021

2593

    Подаването на документите се извършва лично със студентска книжка, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице:

от 22.02.2021 г.  до 10.03.2021 г. включително в стая  № 1015, Учебен корпус № 1, от 15.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден 

  • Документите за брутния доход да бъдат за периода:

 от м. 01.08.2020 г. до 31.01.2021 г. включително

  • Списък с кандидатите ще бъде публикуван на 16.03.2021 г. на табло „Стипендии” в Ректорат и на сайта на ТУ-Габрово
  • Срок за възражения - до 19.03.2021 г. включително
  • Класиране – на 23.03.2021 г. - ще бъде публикувано на табло „Стипендии” в Ректорат и на сайта на ТУ-Габрово