Стипендии

Класиране за стипендии по ПМС №90/2000 за летния семестър 2020/2021 на студенти от ТУ- Габрово

2593

КЛАСИРАНЕ


Уважаеми студенти, 

публикувано е класирането за стипендии за летния семестър на учебната 2020-2021 г.

класираните, които не са представили IBAN да го направят  в срок до 25.03.2021 г. в стая 3108 – ректорат, а  може и чрез куриер на адрес:

п.к. 5300 - гр. габрово

ул. Хаджи Димитър №4

за Комисия по стипендии 

Телефон за контакти:

066 827 241

e-mail: donewa@tugab.bg