Класиране за стипендии по ПМС №90/2000 г. за зимен семестър на учебната 2023/2024 година

 numbers on podium

 • Стипендии от 1-ви вид:
 1. Успех 6,00
 2. Успех 5,50-5,99
 3. Доход и успех 4,00-5,49
 4. Майки/бащи с деца до 6 години
 5. ТЕЛК/Сираци
 6. Чуждестранни студенти
 • Стипендии от 2-ри вид - приоритетни:
 1. Приоритетни успех 6,00
 2. Приоритетни успех 5,50-5,99
 3. Приоритетни успех 4,00-5,49
 • Стипендии от 3-ти вид - Значими постижения
 1. Стипендии за значими постижения в спорта