Катедра "Електроника"

Катедрен сайт

Ръководител катедра:

проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

e-mail: madjarov@tugab.bg

стая: 2319, 2312
тел.: 066 827 251,  066 827 557

   
Технически организатор: Албена Недялкова Бочевска
 

e-mail: anb@tugab.bg, electronica@tugab.bg

стая: 2319
тел.: 066 827 251, 066 827 551