Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

ИДТТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Борислав Стоянов

кабинет: 2506

тел.: 066 827 246

e-mail: b.stoyanov@tugab.bg

Технически сътрудник:

Снежина Христова Метева

кабинет: 1322, 2107A

тел.: 066 827 343; 066 827 455

e-mail:

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Вътрешен телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Борислав Стоянов

2506

066 827 246

b.stoyanov@tugab.bg

Техн. организатор

Снежина Христова Метева

1322

2107A

066 827 343

066 827 455

 

доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев 

2107

3112 

066 827 254

066 827 222

kid@tugab.bg

доц. д-р инж. Мариел Христов Пенев

3105

066 827 228

mpenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Николай Александров Митев 

1112

066 827 363

mitev_n@tugab.bg

доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

1133

066 827 296

marinov@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Соня Паскалева Илиева

2106

066 827 549

 

гл. ас. д-р инж. Добрин Ненчев Генов 

2102

066 827 291

dobgen@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Николай Панайотов Марчев

1112

066 827 363

 

ас. Десислава Красимирова Ковачева

2508

066 827 570

 

ас. Петя Христофорова Даскалова

2102

066 827 291

 p.daskalova@tugab.bg

инж. Николай Иванов Дюлгеров 

2106

066 827 549

 

Хонорувани преподаватели

проф. д-р Пенка Ангелинова Димитрова

2102 

066 827 291