Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Мариел Христов Пенев

стая: 3105
тел.: 

 • 066 827 516
 • 066 827 228
 • 0889 317 627
 • 0879 984 185
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Технически организатор: Снежина Христова Метева
 

стая: 1322, 2107A
тел.: 

 • 066 827 343
 • 066 827 455

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Кратка история

Катедра Индустриален дизайн и текстилна техника е създадена през 2014 г. след обединение на две съществуващи в ТУ-Габрово катедри, катедра Машинни елементи и техническо чертане и катедра Текстилна техника и технологии. Тя е приемник и продължител на дейностите, развивани от съществуващите преди това две катедри.

Катедра Машинни елементи и техническо чертане (МЕТЧ) е създадена през 1965 год. Обучава студенти (през 50-годишната история на университета) от всички инженерни специалности по различни фундаментални и общотехнически дисциплини като: Техническо чертане; Машинни елементи; Основи на конструирането и CAD; Инженерна графика; Подемно-транспортна техника; Системи за автоматизирано проектиране; Техническо документиране; Компютърно моделиране и документиране и др.

Катедра Текстилна техника и технологии (TTT) е създадена през 1988 год., за да подготвя инженери необходими на текстилна индустрия. Учебните планове и програми в катедрата непрекъснато се актуализират с оглед нуждите на бизнеса от текстилния бранш. Във връзка с това, текстилната специалността е преименувана неколкократно. В момента обучението по специалност “Дизайн, техника и технологии в текстила”, се извършва в две образователно-квалификационни степени: „бакалавър” и „магистър”. Учебните планове са съобразени със съвременните тенденции на развитие на текстилната техника и технологии, както и с обучението по тази специалност в някои текстилни университети, с които катедратаподържа традиционни международни връзки като Либерец (Чехия), Яш (Румъния), Ройтлинген (Германия), Кемниц (Германия), Любляна (Словения), Алмати (Казахстан) и др.От 2013 год. в катедрата се обучават и студенти в специалност - „Компютърен дизайн в индустрията”.

На територията на катедра ИДТТ функционират различни специализирани лаборатории, в които има условия за висококачествено обучение и провеждане на  научни изследвания. В учебните зали и лаборатории съществуват множество работни места за обучение по: Инженерна и компютърна графика; Машинни елементи; Рисуване; Графичен дизайн,Компютърна графика, Моделиране и макетиране. Специализираните лаборатории в катедрата са по: Текстилно материалознание и изпитвания; Машини и процеси в тъкачното, трикотажното и шевното производство,Мода и дизайн на облеклото, Дизайн на плетива, тъкани и др.

Състав на катедрата

Име и длъжност Стая Телефон e-mail
доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев 2107
3112

066 827 254,

066 801 222

066 827 222

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов 1133

066 827261

066 827296

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Николай Александров Митев 1112 066 827 363 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
доц. д-р инж. Пенка Милкова Неделчева 1219 066 827 399 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Борислав Цонев Стоянов 2506 066 827 246 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Соня Паскалева Илиева 2106 066 827 549 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
гл. ас. д-р инж. Добрин Ненчев Генов 2102 066 827 291 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. инж. Красимир Василев Кръстев 1112 066 827 363 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ас. инж. Николай Панайотов Марчев 1112 066 827 363  
ас. инж. Петко Цонев Гецов 2102 066 827 291 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
инж. Николай Иванов Дюлгеров 2106 066 827 549  

Хонорувани преподаватели

проф. д-р Пенка Ангелинова Димитрова 2102 066 827 291
д-р Михаела Ганчева Гаджева-Неделчева 2508 066 827 554

 

Образователни функции на катедрата

Катедра ИДТТ е водеща в обучението на специалности:

ОКС бакалавър

ОКС магистър

Катедрата обучава докторанти по следните научни специалности:

 • Машини и съоръжения за леката промишленост
 • Технология на текстилните материали
 • Машинознание и машинни елементи

Катедреният колектив работи в следните научни направления:

 • автоматизация на конструирането в машиностроенето;
 • конструктивни проблеми в телферостроенето, механизация и автоматизация на вътрешно-заводски транспорт и подемно-транспортна техника;
 • синтеза и изследването на елементи на безопасността в подемно-транспортните машини;
 • изследване свойства на вискоеластични материли;
 • крайноелементен анализ на елементи от машиностроителни конструкции, машинни елементи и механизми; 
 • триене, смазване и износване на машините; конструиране и изследване на елементи, механизми и машини от леката промишленост; 
 • синтез на художественото и инженерно проектиране;
 • изследване, кинематика, динамика и синтез на механизмите на текстилни и конфекционни машини;
 • проектиране и технология на нетъкания текстил;
 • проектиране и изследване на тъкачни машини;
 • оптимизиране на технологичните процеси в текстилни и конфекционни предприятия;
 • организация и управление на технологични процеси в текстилното и шевното производство;
 • анализ и синтез на механизми на текстилни машини;
 • проектиране на тъкани, трикотажни и шевни изделия с CAD/CAM системи;
 • текстилно материалознание и изпитвания;
 • автоматизация на технологичните процеси в текстилното и шевното производство;
 • дизайн на текстила и облеклото;
 • влакнести тъкани и нетъкани материали със специални свойства;
 • специална апретурна обработка;
 • „интелигентни” текстилни материали и нанотехнологии;
 • унифицирани технологии за изработване на  видове облекла;
 • финишна обработка на готови изделия.