Университетски центрове

ksp 2020

Университетски център за информационни системи и технологии

Сектор "Техническо Обслужване"

Име Кабинет Телефон
инж. Илиян Иванов Господинов 3413 066 827 432
инж. Христо Тодоров Ибришимов 3413 066 827 432
инж. Ивайло Карабойков 3413 066 827 432
инж. Пламен Иванов 3413 066 827 432
инж. Николай Милков 3413 066 827 432
инж. Мартин Христов 3413 066 827 432


Сектор "Информационно осигуряване" 

Име Стая Телефон
доц. д-р инж. Алдениз Енверов Рашидов 3412 066 827 276
ас. инж. Фатме Юсеинова Рашидова 3412 066 827 276