Технически университет - Габрово е партньор във второто издание на националното проучване "Заплатите в Софтуерния Бранш".

Salary IT Girl 3 2600 1300 Color BlueОсновната цел на проучването "Заплатите в Софтуерния Бранш" е да се чуе мнението на младите специалисти, които сега са стартирали или предстои да стартират кариерата си в ИТ бранша.

Проучването ще даде отговор по ключови въпроси като:  

  • Какви са заплатите според опита и технологиите в индустрията у нас?
  • Кога, как и кой определя заплатата на новонаетите кадри?
  • Кои са ключовите фактори за нивото на заплащане на разработчиците?
  • В кои типове компании софтуерните разработчици и ИТ професионалисти са най-добре платени?

С коментари по темата ще се включат разработчиците на софтуер и ИТ професионалистите, мениджъри на компаниите в бранша, HR експерти, представители на обучаващите институции, ръководители в академиите и много други. Резултатите ще бъдат споделени официално по време на онлайн събитие на 15-ти април.

Участието в проучването "Заплатите в Софтуерния Бранш" е анонимно и отнема около 3-4 минути.

За да участвате в проучването и за да изразите Вашето мнение натиснете тук

Информационен „Еразъм+“ ден

Уважаеми студенти и докторанти,

Университетски център за международни и национални програми и проекти ви кани на информационен „Еразъм +“ ден. Всичко за програмата „Еразъм+“ може да научите на 16.03.2021 г. от 15.00 часа.

Събитието ще се проведе в платформата Microsoft teams и е достъпно на следния линк.

erasmus

Какво ще научите?

  • възможност за обучение или стаж в друг европейски университет или предприятие;
  • финансова подкрепа за престоя в чужбина;
  • академично признаване на резултатите;
  • подобряване на езиковите умения;
  • опознаване на други култури;
  • нови приятелства.

Очакваме ви!

Световен ден на инженерите

engineering career e1465567941843          През 2018 г. по време на Генералната си конференция, ЮНЕСКО прие резолюция, с която провъзгласи 4 март за Световен ден на инженерите. Отбелязването на този ден в световен мащаб е израз на значимостта на инженерното образование и труд за развитието на новите технологии, иновациите и съвременното общество. Разчитайки на възможността за взаимодействие между правителствата и промишления сектор, световният ден на инженера за първи път е отбелязан през 2020 г. На световно ниво са организирани поредица от събития, имащи за цел да инициират дискусии за начините за удовлетворяване на потребностите от инженерен потенциал и повишаване на инженерната квалификация, както и за разработване на стратегии и иновативни практики за внедряване на инженерни решения за нуждите на устойчивото развитие. Не на последно място отбелязването на Световния ден на инженера е свързано и с възраждането и осигуряването на ново бъдеще на професията „инженер“ – творец и създател на блага за хората и обществото.

Честит празник!

Направете 3D виртуална разходка в Технологичния парк на Технически университет – Габрово

korpusi webВиртуалната разходка на Технически университет – Габрово вече е обогатена с нова визуална информация за съвременните лаборатории и новото оборудване в Технологичния парк на университета. Това е първият извънстоличен технологичен парк, който впечатлява не само с модернизираните сгради, но и с уникалното оборудване. В резултат на реализираните проекти и сериозните инвестиции са оборудвани 18 лаборатории, в които ще се извършват научни, научно-приложни изследвания, обучение на ученици, студенти и докторанти и съвместна дейност с бизнеса от региона и страната.

Неслучайно Технологичният парк, разположен на територията на Технически университет – Габрово вече добива популярност като една от най-съвременните лабораторни бази в България.

Всичко това може да разгледате тук