ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Технически университет – Габрово отбеляза 24-май с поредица от събития

          DSC_2460.jpg         След близо две години ограничителни мерки Технически университет – Габрово възобнови традиционните събития, провеждани в чест на деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и на славянската книжовност. 

          В университетската библиотека бе разположени изложбата „Църквата в Самуилова България. Корени и наследство“, предоставена от Кирило-Методиевския научен център към БАН/КМНЦ/. Специално академично слово към студентската и научно общност на Университета отправи доц. Ива Трифонова от КМНЦ. Гостите на тържеството бяха приветствани от Великотърновския митрополит – Григорий, от зам. -кмета на Община Габрово, от Областния управител на Област Габрово, от съвета на настоятелите на ТУ-Габрово и от проф. Байер – президент на Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия. Грамоти и парични награди за отличен успех получиха 24 студенти, обучаващи се в бакалавърски специалност в Технически колеж – Ловеч и Технически университет – Габрово. На събитието бяха отличени и преподаватели и служители с дългогодишен стаж, допринесли за издигането на престижа на Университета. 

          Изключително запомнящи се емоции предизвика и пролетния спортен празник, който традиционно се организира от Студентски съвет. Спортният празник се проведе в местността Соколски министър, а организаторите връчиха медали и подаръци на участниците. За поредна година участие в спортния празник взеха студенти от други български университети.

          На 21.05.2022 г. в зала Възраждане се проведе тържествената церемония по повод дипломирането на студенти, завършили Технически университет – Габрово през 2021 г. Общо 23 абсолвенти получиха грамоти и златен медал за отличен успех, от които 9 студенти са завършили с общ успех от следването – отличен 6.00. Кметът на Община Габрово –госпожа Таня Христова, Областният управител на Област Габрово – госпожа Ралица Манолова, Председателя на настоятелството на Технически университет – Габрово – госпожа Николинка Хинкова и инж. Калоян Иванов лично връчиха дипломите на отличните студенти и приветстваха гостите.

Проф. Илия Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово се обърна към випускниците с думите „След години на упорит труд и усърдие, днес ще получите своите дипломи, но няма да престанете да се учите. От утре всеки от Вас ще посрещне предизвикателствата по пътя на развитието си и ще поеме отговорност за личната си реализация и постигане на целите в живота. Пред Вас се откриват предимствата на новия дигитален свят, а Вие имате необходимите знания и умения, за да реализирате амбициите си и да разгърнете талантите си. Вярвам, че през всичките години на Вашето обучение вие сте усетили, че ТУ-Габрово е мястото, където въображението, усилията, приятелствата и постиженията намират общ покрив, където всеки може да намери своята лична причина да живее буден, да придобие смелост и воля за успех и щастие.“ 

          За първа година студентите на Технически университет – Габрово взеха участие в карнавала под мотото „Кот доди, Гад доди Технически университет – Габрово остава тук!

 

 

Покана за информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ (2)

 eu noir 

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Технически университет – Габрово има удоволствието да Ви покани на информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

Събитието ще се проведе на 26 май /четвъртък/ 2022 г. от 15.30 часа в гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ № 8, сградата на Центъра за компетентност, зала 3207.

Събитието се реализира в рамките на проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

/Ректор на Технически университет - Габрово/

pokana

Студенти на Технически университет – Габрово с призови места в Национална студентска олимпиада по математика

mathНационалната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е състезание по математика между студенти от бакалавърски или магистърски програми и от 1974 г. се организира ежегодно от висшите училища в България. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи.

От 2010 г. НСОМ се провежда с любезното съдействие на Министерството на образованието и науката, а дългогодишен спонсор на олимпиадата е Фондация "Еврика". Участващите студенти се разпределят в три състезателни групи според професионалното направление, в което е специалността им.

В изданието на националната студентска олимпиада, провело се на 14.05.2022 г. отборът на Технически университет – Габрово се подготви под ръководството на проф. д-р Тодор Тодоров, а студентите се състезаваха в група Б –  природни и технически науки, сигурност и отбрана.

Отборът на Технически университет – Габрово беше представен от  Андрей Тихомиров Иванов от специалност „Компютърни системи и технологии“, 2 курс; Людмила Борисова Герева от специалност „Софтуерно и компютърно инженерство“ 2 курс и Владимир Свиленов Живков от специалност „Софтуерно и компютърно инженерство“ 1 курс.

Студентите Андрей Иванов и Владимир Живков бяха наградени със златни медали. При отборното класиране отборът на Технически университет – Габрово зае второ място, както и второ място при класирането по висши училища от група Б.

Технически университет – Габрово се гордее със своите възпитаници и пожелава на всички студенти и на проф. Тодоров да продължат да ни радват със своите успехи!

Отборът на Технически университет – Габрово при участието му в НСОМ 2022

НСОМОт ляво на дясно: Владимир Живков, Людмила Герева и Андрей Иванов

Студенти от Технически университет – Габрово се представиха отлично в националното състезание по приложна електроника

На 12.05.2022 г. от 14.00 часа в Националния военен университет – Велико Търново се проведе финалният кръг на Национално състезание „Приложна електроника“ между курсанти и студенти, организирано съвместно от Националния военен университет „Васил Левски“ и търговска верига „Елимекс“. Участие взеха шест отбора от: Технически Университет – Габрово, Технически Университет – Варна, ВВВУ „Г. Бенковски“ , ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна, факултет „Общовойскови“ и факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ при Националния военен университет „Васил Левски“.

Технически университет – Габрово беше представен от отбор, съставен от студентите: Симеон Славков от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане и Тодор Бойчев, от специалност „Промишлена и автомобилна електроника“. Ръководител на отбора е доц. Продан Проданов от катедра „Електроника“.

Състезанието включваше изработване на практически модели на базата на две печатни платки и допълнителен подбор на електронни елементи, след което се извърши настройване и изпробване на моделите. Оценяването на студентите беше извършено по следните критерии: спазване на технологията на монтаж на електронните елементи, технологията на запояване, измерване и избор на електронните елементи и описание на технологичния процес. Максималният сбор точки от всички компоненти е равен на 100 при индивидуалното класиране и 200 при отборното.

Нашият отбор се представи отлично в индивидуалното и отборно класиране, а студентът Симеон Славков се класира на трето място с 96 точки.

В отборното класиране се получиха следните резултати, отборът на Технически Университет - Габрово се класира също на трето място с 156 точки.