Клипове

На добър час през новата академична 2022/2023 г.

Технически университет - Габрово с радост посрещна своите студенти и пожелава бодра, здрава, успешна и вдъхновяваща нова академична година! Приветствия към студентите отправиха проф.Железаров - Ректор на Технически университет - Габрово, Областен управител на Област Габрово, зам.кметове на Община Габрово, г-жа Николинка Хинкова - председател на Съвет на настоятелите към Технически университет - Габрово и председателя на Студентски съвет - Веселина Стефанова. Всички пожелания и приветствия може да видите отново във видеото.

На добър час! Технически университет - Габрово се гордее и ще се гордее с Вас! 

Катедра: „Индустриален дизайн и текстилна техника“, специалност „Компютърен дизайн“

Представяме Ви факултет „Машиностроене и уредостроене“ и една от най-новите и модерни специалност „Компютърен дизайн“. Специалността обхваща интересни дисциплини и с нея може да се реализирате навсякъде. Изберете Технически университет – Габрово! Кандидатствайте при нас! Очакваме Ви!

Катедра „Електроника“ в Технически университет-Габрово, специалност „Промишлена и автомобилна електроника“

Специалност „Промишлена и автомобилна електроника“ е една от най-новите специалности в Технически университет – Габрово, ориентирана към индустриални производствени и електротехнологични системи, зарядни станции за електромобили, захранващи източници на електротехнологии. Изберете качествено обучение, гарантиращо реализация на пазара на труда. Кандидатствайте в ТУ-Габрово! Очакваме Ви!

Кандидатстудентска кампания за 2022-2023 г. в Технически университет- Габрово

В Технически университет – Габрово стартира кандидатстудентската кампания за академичната 2022/2023 г.

За всички млади хора, които искат да станат част от традициите, иновациите и качеството в образование, Технически университет -Габрово предлага 17 бакалавърски специалности. Запознайте се с възможностите за обучение и посетете нашата Интернет страница.

Повече информация, с кои оценки от държавните зрелостни изпити се кандидатства може да намерите тук.

Вижте и по-важните срокове за предварителните и редовните кандидатстудентски изпити тук.

Технически университет-Габрово Ви очаква!

 

Технически университет - Габрово! Традиции, иновации и качество в инженерното образование!

Технически университет - Габрово! Традиции, иновации и качество в инженерното образование! Благодарение на инвестициите, направени в последните години Технически университет - Габрово е един от най-съвременните университети за подготовка на инженерни кадри. Университетът предлага още: директни контакти с бизнеса, възможност да получавате повече от една стипендия, научно развитие, бърза реализация на пазара на труда, мотивиран преподавателски състав. Изберете традициите, иновациите и качеството в инженерното образование! Бъдете част от успешните млади хора!

Катедра „Машиностроене и уредостроене“, специалност „Мехатроника“

Кандидатствайте в специалност “Мехатроника“. Очакваме ви!

 Специалност „Мехатроника“ е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини от ново поколение. Студентите придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление. Обучението се реализира в Технологичния парк на ТУ-Габрово, оборудван с единствения в България стенд-симулатор. Завършилите успешно втори курс получават възможност за обучение в продължение на два семестъра в Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия и получават българска и немска диплома за висше образование.   

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в Технически университет – Габрово, специалност „ Електроенергетика и електрообзавеждане“

В Технически университет – Габрово може да изучавате една от най-съвременните специалности „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Обучението се осъществява в съвременни лекционни зали и специализирани лаборатории. Ще получите знания и умения по електротехника и измервания, автоматизация, електроника, електрически машини и апарати, електрозадвижване, топлоенергетика, електрически централи, подстанции и мрежи, електротехнологии, осветителна техника, електроснабдяване, електрообзавеждане, техническа експлоатация, възобновяеми енергийни източници, енергетични технологии, релейна защита. Кандидатствайте в ТУ-Габрово! Очакваме Ви!

Катедра "Енергийна техника", специалност „Индустриални топлинни и газови системи“

Катедра "Енергийна техника", специалност „Индустриални топлинни и газови системи“ Катедра "Енергийна техника" подготвя висококвалифицирани инженери в областта на хидравликата и пневматиката, топлотехниката, топло и хидроенергетика, газоснабдяване и газова техника, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. Студентите от специалност „Индустриални топлинни и газови системи“ се обучават в новия център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, открит през ноември 2020 година. Техническия университет Габрово си сътрудничи с водещи фирми в енергетиката и предлага инженерно образование съобразено с новите технологии. Кандидатствайте в Технически университет – Габрово! Оказваме ви!

Катедра „Компютърни системи и технологии“, специалност „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно и компютърно инженерство“

Те избраха Технически университет - Габрово защото:

  • университетът е място за вашето кариерно развитие. Тук ще срещнете нови приятелства и преживявания:
  • университетът разполага с модерна материална база и предоставя солидна подготовка за успешен старт на научна кариера.

Изберете Технически университет-Габрово! Кандидатствайте при нас! Очакваме Ви!