vr 360

            Къде да продължа своето образование?

            Това е най-важният въпрос пред всеки млад човек. Оказва се, че изборът на университет е не само труден – да избереш от многото един, в който да получиш качествено образование. Нещо повече изборът на университет се оказва решаваща основа за последващата професионална реализация. 

Защо да избереш Технически университет – Габрово за свой университет?

 • Университет с 56-годишна история, но и университет, насочен към бъдещето и новите технологии.
 • Университет с традиции в областта на подготовката на инженерни кадри и висок рейтинг в редица професионални направления.
 • Качествено обучение съобразено с новите предизвикателства на пазара на труда.
 • Учебни планове, насочени към придобиване на компетентности, умения и знания, подкрепени от бизнеса и гарантиращи професионална реализация.
 • Възможност за придобиване на двойни дипломи /българска и немска/с подкрепата на програма „Еразъм+“.
 • Обучение, поставящо в центъра интересите на студента със засилена практическа подготовка.
 • Възможности за практика и стажове във водещи компании, лидери в областта на новите технологии, иновациите и креативните индустрии.
 • Пряк контакт с работодатели и общуване с мотивирани и висококвалифицирани преподаватели.
 • Много възможности за изява и развитие на талант, организирани от Университета, както и от местни, национални и международни организации.
 • Съвременна материална база. Обновени общежития. Модерни лаборатории.
 • Уникални възможности за реализиране на научни разработки, експерименти и продължаване на образованието в образователно – квалификационна степен „магистър“, образователна и научна степен „доктор“ и стартиране на работа като млад изследовател.
 • Обучение в Технологичния парк на Технически университет–Габрово, оборудван с 18 лаборатории, уникална техника и машини на бъдещето. Технологичният парк на Университета е не само първият извънстоличен парк в страната, впечатляващ с модерното оборудване, но и мястото, в което студенти, преподаватели и работодатели създават иновации и търсят нови решения.

Открий още предимства и направи онлайн разходка в Технически университет – Габрово!

Стани част от бъдещето и мисли за нови хоризонти, иновации и развитие!