Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Лаборатория “Точни измервания на динамични величини в мехатрониката”

В рамките на Центъра за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ в Технически университет - Габрово е изградена лаборатория „Точни измервания на динамични величини в мехатрониката“, част от лабораторен комплекс „Роботизиранимехатроннитехнологии“.

Това е единствената по рода си в страната лаборатория, в която има мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики, притежаваща референтни свойства, чрез която експериментално ще се определя и изследва динамичните характеристики на машинии съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (сухопътни транспортни средства, кораби, самолети)