Работно време на университетска библиотека

От понеделник до петък :  8.00 -17.00 ч.

Image

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Телефон

e-mail

Директор

Нели Стефанова Монева

4210

066 827 303

library@tugab.bg

nelly_moneva@tugab.bg

инж. Гергана Кирилова Йончева

4212

066 827 435

jorgiana@tugab.bg

инж. Ина Атанасова Атанасова

4108

4208

066 827 279

066 827 207

i.atanasova@tugab.bg

Мирослава Стоянова Станева

4211

066 827 267

m.staneva@tugab.bg

Петя Николова Панайотова

4108

4104

066 827 279

066 827 278

career-centre@tugab.bg