График на учебния процес

 

График на учебния процес за учебната  2024-2025 г. 

ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

ОКС "МАГИСТЪР”


 

 

График на учебния процес за учебната  2023-2024 г. 

ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

ОКС "МАГИСТЪР”