Студентско общежитие

partijna shkolaОбщежитието предлага уютни условия и модерна база за живеене, почивка, както и възможност за продължаване на учебния процес в извънаудиторни условия.

Общежитието разполага с 128 двойни стаис комфортно обзавеждане и собствен санитарен възел.

Съобразно специфичните особености на обучение и бит на студентите, на всеки от етажите в общежитието, е обособено място за домакинско – битови нужди, отдих, организиране на срещи и празненства.

В общежитиетосе предлагат легла за нощувки и на студенти в задочна форма на обучение за времето на провеждане на очните им занятия в ТУ-Габрово, както и по време на явяването им на изпити.

Общежитието предлага легла за едноктратни нощувки и на кандидатстуденти по време на кандидат студентската кампания в ТУ-Габрово.