Катедра „Социални и стопански науки”

Ръководител катедра:

доц. д-р Емил Методиев Инджов

кабинет: 1232

тел.: 066 827 587

e-mail:  indzhov@tugab.bg

Технически сътрудник/организатор:

инж. Румяна Ганчева Пенчева

кабинет 1235, 1418

тел. 066 827 545, 066 827 359

e-mail: rpencheva@tugab.bg

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р Емил Методиев Инджов

1232

066 827 587

indzhov@tugab.bg

Техн. сътрудник/организатор

инж. Румяна Ганчева Пенчева

1235

1418

066 827 545

066 827 359

rpencheva@tugab.bg

доц. д-р Иванка Велева Стоянова-Тодорова

3118

1233

066 827 402

066 827 327

0879 003 392

0897 852 717

itodorova@tugab.bg

доц. д-р Светла Боянова Панайотова

3118

1227

066 827 402

066 827 374

spanaiotova@tugab.bg

доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова-Иванова

1227

066 827 374

zwetelina@tugab.bg

gankova@tugab.bg

доц. д-р Лиляна Иванова Русанова

1236

066 827 357

l.rusanova@tugab.bg

доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев

1231

066 827 307

dobrin@tugab.bg

доц. д-р Венцислава Александрова Николова-Минкова

1231

066 827 307

vnikolova@tugab.bg

гл. ас. д-р Жанета Николаева Цонева

1236

066 827 357

0879 119 536

jtsoneva@tugab.bg

гл. ас. д-р Пламен Николов Колев

1236

066 827 357

pkolev@tugab.bg

Хонорувани преподаватели

д-р Димитър Mихайлов Иванов