Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR)

Лаборатория по "Квантова комуникация"

 1. 20210129 162804Център за компетентност: „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)
 2. Научноизследователска инфраструктура: На територията на ТУ-Габрово са изградени лаборатория по „Квантова комуникация“ и лаборатория по „Иновативни сензорни технологии“.
 3. Основната цел на новоизградената научноизследователска инфраструктура на ЦК Quasar в ТУ-Габрово е създаването на авангарден лабораторен комплекс за висококачествени научни изследвания и разработка на нови продукти в сферата на изкуствения интелект, сензориката и роботиката, предаване на информация по квантови канали и създаване на модели за събития, явления и процеси, представляващи риск за антропогенната среда.
 4. Ръководител на Центъра за компетентност за ТУ-Габрово: проф. Анатолий Александров
 1. Лаборатории - Квантова комуникация
 • Оборудване и апаратура

Лабораторията разполага с Платформа за квантова комуникация Clavis, която включва цялостна система за споделяне на квантови ключове (QKD система), поддържаща кохерентен еднопосочен протокол (COW протокол), квантови генератори на случайни числа, комутатори и обслужващо оборудване към тях. Лабораторията разполага със специализирана измервателна техника на Keysight, Tektronix, Rigol, GW Instek и Viavi – специализирани векторни и спектрални анализатори, осцилоскопи, функционални генератори, вълнов анализатор и рефлектометър за измервания в радиокомуникациите и оптични комуникационни мрежи.

 • Основно предназначение на оборудването

Оборудването е предназначено за научно-изследователска и развойна дейност, свързана с изпитания и тестове на комуникационни модули и системи, както и обследване на комуникационна трасета и радиопокритие, в областите на безжичните комуникации (мобилни клетъчни мрежи, безжични компютърни мрежи, радиокомуникации и комуникации за интернет на нещата), оптични комуникации и системите за пренос на цифрови телевизионни сигнали.

 • 20210129 162851Какви научно-приложни изследвания могат да се извършват с оборудването?

Изследване на радиосигнали и показателите за качество на покритие в радиокомуникационни мрежи и системи, базирани на широк набор от безжични технологии, опериращи в честотния диапазон до 50 GHz. Изследване на комуникационни модули и устройства, използвани в кабелните и безжичните комуникации и оценка на тяхната ефективност. Мониторинг, изследване и настройка на системи за цифрова телевизия. Изследване на оптични комуникационни мрежи на големи разстояния. Протоколи и обслужване на трафика в комуникационните мрежи.

 • Какво е приложението на оборудването

Приложението на оборудването е в системите за кабелни и безжични комуникации, както и в системите за криптиране и защита на информацията, предавана по комуникационните мрежи.

 • Възможност за обучение на студенти и докторанти

Лабораторията може ефективно да се използва за специализирано обучение на студенти, докторанти и персонал за проектиране, изграждане и поддръжка в експлоатация, тестване и обследване, и защита на телекомуникационните мрежи и системи.

 • Възможност за акредитиране на лабораторията

Лабораторията разполага с възможност за акредитиране за изпитване и изследване на комуникационни системни решения.

Лабораторията „Иновативни сензорни технологии“

20210129 162804Лабораторията „Иновативни сензорни технологии“ разполага със специализирана апаратура и софтуер за проектиране, измерване, диагностика и анализ на сензори и електронни изделия.