Контролен съвет

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Телефон

e-mail

Председател

доц. д-р инж. Марин Йорданов МАРИНОВ

3215

066 827 474

marinov@tugab.bg

Зам.-председател

доц. д-р инж. Христо Цанев МЕТЕВ

3215

066 827 474

hmitev@tugab.bg

Секретар

доц. д-р Емил Методиев ИНДЖОВ

3215

066 827 474

indzhov@tugab.bg

доц. д-р инж. Станимир Йорданов

3215

066 827 474

sjjordanov@tugab.bg

Валери Пламенов ПЕНЧЕВ – студент

3215

066 827 474