Катедра "Машиностроене и уредостроене"

КСТ

Ръководител катедра:

проф. дн инж. Димитър Дичев

кабинет: 2420, 2412

тел.: 066 827 360; 066 827 273

e-mail:

Технически сътрудник:

Ивелина Димитрова Димитрова

кабинет: 2419

тел.: 066 827 206

e-mail: iveldi@tugab.bg

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Вътрешентелефон

Ел. поща

Ръководител катедра

проф. дн Димитър Андонов Дичев

2412

2415

273

519

 

Tехн. организатор

Ивелина Димитрова Димитрова 

2419

206

iveldi@tugab.bg

проф. д-р инж. Илия Славов Железаров

3202

249; 244

izhel@tugab.bg

доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов 2420 360  

доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

2405

405

gencvet@tugab.bg

доц. д-р инж. Петър Тотев Рачев

2403

365

 

доц. д-р инж. Христофор Цветанов Коев

2406

387; 273

 

доц. д-р инж. Цанко Владимиров Караджов

2401

352

 

гл. ас. д-р инж. Борислав Атанасов Георгиев

2407

366

 

гл. ас. д-р инж. Мирослава Дочева Ненчева

2404

528

nencheva@tugab.bg

ас. инж. Мирослав Левентов Кокаларов

2402А

443

m.kokalarov@tugab.bg

инж. Венелин Николаев Обретенов

2423

452

 

Хонорувани преподаватели   

д-р инж. Хасан Бейсимов Хасанов

   

 

инж. Даниел Сашев Савов

   

mail@tugab.bg

инж. Деница Недялкова Денева