Покана за Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+

 

pokana erazam

 

Университетски център за международни и национални програми и проекти при Технически университет – Габрово в сътрудничество със Студентски съвет организира провеждане на Еразъм + Информационен ден.
Датата на събитието е 19 март 2019 г. от 14.00 часа.
Мястото на провеждане – Конферентна зала на Университетска библиотека.
Програмата на Информационния ден включва:
• Среща с проф. д-р инж. Емил Колев – преподавател от Университет за приложни науки – Шмалкалден (УПН - Шмалкалден), Германия; координатор на Машинен факултет за входяща студентска мобилност по програми за академичен обмен.
• Среща със студенти от ТУ – Габрово, участвали в проекти по програма ЕРАЗЪМ+, които ще споделят впечатления и опит от пребиваването си в чуждестранните университети-партньори.
Проф. д-р инж. Емил Колев ще запознае присъстващите с възможностите на програмата за двойни дипломи, реализираща се между електро- и машинните факултети на ТУ- Габрово и УПН – Шмалкалден.
В откритата дискусия ще бъдат обсъдени практическите аспекти: условия и възможности за реализиране на краткосрочно обучение (за един или два семестъра) в чуждестранен университет или провеждане на стаж по специалността (за период от 2 до 12 месеца) във фирма, предприятие или висше училище в партниращите по програма Еразъм+ страни; академично признаване на резултатите от мобилността; финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; срокове и необходими документи за кандидатстване в чуждестранните университети и фирми.

Всички заинтересовани са поканени да присъстват!