ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

  Специален брой на списание Coatings с гост-редактори проф. дтн Йордан Т. Максимов и проф. дн Галя В. Дунчева Coatings, издание на MDPI, IF=3.4, ISSN: 2079-6412, подготвя специалнo издание …   www.mdpi.com/journal/coatings/special_issues/N425T0397E    

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 

27 Февруари 2024

Технически университет – Габрово ще бъде домакин на националния форум „Дни на кариерата“. Събитието ще се състои на 11 април 2024 г. от 10:00 до 14:00 часа в сградата на Университетската библиотека. 23-ото издание на най-голямото кариерно изложение в България ще даде възможност за пряк контакт между представителите на бизнеса и търсещите работа. Основната цел е работодателите да се срещнат със своите потенциални стажанти и служители, а студентите и младите специалисти да открият оферти за...

13 Февруари 2024

Имаш страхотна идея за нов продукт или услуга? Мечтаеш да си предприемач със собствен успешен бизнес? Вече работиш по свой стартъп и търсиш възможности за растеж? Направи следващата крачка! Потърси подкрепа за идеята си и случи бъдещето, което искаш!     Отворени са заявките за участие в третото издание на националния конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”. Състезанието се организира от Фонд на фондовете и Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и е под...

12 Февруари 2024

Технически университет-Габрово бе домакин на среща на млади предприемачи в два поредни дни – 11 и 12 февруари 2024 г. Събитието бе организирано от партньорски консорциум между сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР), Фонд на фондовете и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като част  проект „Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Основната цел на организаторите бе да се съберат на едно място...

Кариерна борса

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА - НОВИНИ

 

13 Юни 2023

 На 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет – Габрово ще се проведе регионална среща „От наука към иновации“, организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020. Срещата е продължение на инициативата за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между...

СТУДЕНТСКИ НОВИНИ

 

08 Февруари 2024

З А П О В Е Д № 3-01-46 гр. Габрово, 06.02.2024 г. На основание на чл. 32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, за приключване на летния семестър на учебната 2023/2024  г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „бакалавър“    Н А Р Е Ж Д А М:     1. Учебните занятия от летния семестър на учебната 2023/2024  г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“ да приключат съгласно графика на учебния...

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black