ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Петък, 24 май 2024 10:00

Уважаеми колеги, преподаватели и служители, Скъпи студенти и докторанти,      От името на академичното ръководство на Технически университет-Габрово и лично от свое име, Ви поздравявам по случай Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 Май е денят, в който всеки българин може да каже, че е горд потомък на нация, заемаща своето място в историята. Ние сме част от славянската и европейската културна...

Четвъртък, 23 май 2024 20:48

         На 23 май по традиция се проведе и пролетния спортен празник на Технически университет-Габрово в местността Соколски манастир. Празникът е по повод 24-ти май – „ Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност ”, като част от събитията по случай честването на 60-годишния юбилей на Университета. В спортните мероприятия се включиха ръководството на университета, представителите на съвета на...

Четвъртък, 23 май 2024 15:20

На 22 Май с тържествен академичен съвет студентската и академична общност на ТУ-Габрово отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Гости на тържествения Академичен съвет бяха Негово Високопреосвещенство Великотърновският митрополит Григорий, проф. д р Николай Ганев – „Доктор хонорис кауза” на ТУ – Габрово, Чешки технически университет – Прага, проф. Фолкер Толкмит - Ректор на Университет по приложни науки-Митвайда,...

Кариерна борса

ОБЯВИ

Четвъртък, 09 май 2024 14:35

На основание на чл. 45, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет – Габрово и свое Решение от 08.05.2024 г. (Протокол № 9), Академичният съвет на Технически университет - Габрово (ТУ-Габрово) обявява конкурс за избор на директор на Центъра за следдипломна квалификация, Центъра за професионално обучение и Центъра за иновативни образователни технологии в ТУ-Габрово. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: да са хабилитирани лица на...

Петък, 29 март 2024 14:21

На основание на чл. 45, ал. 1 и чл. 78, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово и свое Решение от 26.03.2024 г. (Протокол № 8) Академичният съвет на Технически университет - Габрово (ТУ-Габрово) обявява конкурс за избор на директор на ТК-Ловеч. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: да са хабилитирани лица в съответните научни или професионални направления на ТК-Ловеч, работещи на основен трудов договор в ТУ-Габрово; да не са заемали...

СТУДЕНТСКИ НОВИНИ

Четвъртък, 08 февруари 2024 10:17

З А П О В Е Д № 3-01-46 гр. Габрово, 06.02.2024 г. На основание на чл. 32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, за приключване на летния семестър на учебната 2023/2024  г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „бакалавър“    Н А Р Е Ж Д А М:     1. Учебните занятия от летния семестър на учебната 2023/2024  г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“ да приключат съгласно графика на учебния...

Четвъртък, 25 януари 2024 10:03

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО    З А П О В Е Д №  3-01-22 гр. Габрово, 24.01.2024 г. На основание на чл. 32, ал. 1, т.1 и чл. 95, ал.1 от Закона за висшето образование, РМС № 317/26.04.2023 г., чл. 170 от Правилника за дейността на ТУ-Габрово и чл. 34 от Правилника за организация на учебната дейност на ТУ-Габрово    Н А Р Е Ж Д А М:   1. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2023-2024 година за...

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black