ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

С решение №206/07.04.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2), по която Технически университет – Габрово е бенефициент. Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата ще се изпълнява на 2 етапа с продължителност...

С решение №206/07.04.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2), по която Технически университет – Габрово е бенефициент. Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата ще се изпълнява на 2 етапа с продължителност...

С решение №206/07.04.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2), по която Технически университет – Габрово е бенефициент. Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата ще се изпълнява на 2 етапа с продължителност...

  Applied Sciences, издание на MDPI, IF=2.838, подготвя специален брой (https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/C1K1B4Q387), посветен на “Application of Diamond Burnishing to Improve the Performance of Materials”. Гост-редактори на броя са проф. дтн Йордан Т. Максимов и проф. дн Галя В. Дунчева. Съобщение от гост редакторите и от главният редактор.  

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

29 Март 2023

Университетски център за международни програми и проекти на Технически университет – Габрово кани всички студенти и докторанти на Информационен Еразъм+ Ден на 4 април от 14:30 часа в Заседателната зала (3216) на Ректората Всеки един студент или докторант, независимо от формата на обучение в ТУ-Габрово – редовна, задочна или дистанционна – може да стане участник в образователна мобилност в чужбина по програма Еразъм+. Програмата насърчава мобилността с учебна цел, осигурявайки равни...

27 Март 2023

          На 24.03.2023 г. в Технически университет – Габрово се проведе регионалният кръг на Националното състезание по приложна електроника "МОГА И ЗНАЯ КАК", организирано от търговска верига "Елимекс" в партньорство с ПТГ "Д-р Никола Василиади" гр. Габрово. Състезанието се провежда на два етапа: проверка на теоретичната подготовка – решаване на тест с въпроси, свързани с електронната техника и практическа реализация на принципна електрическа схема със запояване и...

27 Март 2023

Студенти от всички български университети и специалности, както и ученици от горните курсове (11 – 12 клас), могат да кандидатстват до 17 април 2023 г. в националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България“. Надпреварата се организира за втора поредна година от Фонда на фондовете и Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В нея могат да се включат индивидуални участници или екипи от младежи между 18 и 29 години. Целта е да покажат предприемачески умения и...

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black