Двустранно сътрудничество

Технически университет – Габрово поддържа сътрудничество с 57 чуждестранни образователни и научни институции от 25 страни

АЗЕРБАЙДЖАН

azerbaijan

 


Азербайджански технически университет

Хазарски университет


 

БЕЛАРУС

 


Могильовски държавен университет по хранително-вкусова промишленост


 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

 


Университет на Баня Лука

 

БРАЗИЛИЯ

Университет на Сан-Каетану-ду-Сул (USCS)

ГЕРМАНИЯ

 


Университет за приложни науки – Франкфурт

Технически университет – Хамбург

Университет за приложни науки – Яде

Технически университет – Дармщадт

Университет за приложни науки – Митвайда

Университет за приложни науки – Шмалкалден


 

ГЪРЦИЯ

 


Институт по технологии, кампус на Тракийски университет „Демокрит“

 

ИСПАНИЯ

 


Университет в Малага

 

ИНДИЯ

 


Институт по технологии (IVS) в Матура

 

Ориенталски университет в Индор


 

КАЗАХСТАН

 


Алматински Технологичен университет


 

 

КИРГИСТАН

 


Киргизко-руски славянски университет

 

ЛАТВИЯ


Технически университет - Рига

Технологична академия – Резекне


 

МАЛАЙЗИЯ

Международен университет INTI

МОЛДОВА

 


Технически университет на Молдова


 

ПОЛША

 


Университет в Жешов

 

РУМЪНИЯ

 


Университет „Константин Брънкуш”-Търгу – Жиу

Технически университет “Георге Асаки” –  Яш

Университет „Политехника“ –  Букурещ

Университет в Питещ

Технически университет – Клуж Напока


 

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

 


Московски институт по енергетика

Санкт-Петербургски електротехнически университет „ЛЕТИ”

Владимирски държавен университет


 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

 


Международен славянски университет „Г.Р. Державин”

Университет „Гоце Делчев” – Щип

Университет „Св. Климент Охридски” – Битоля


 

СЪРБИЯ

 


Бизнес академия – Нови Сад 

Висше електротехническо училище - Университет в Белград

"MB" Университет - Белград

Университет в Ниш

Научно-технологичен парк – Ниш


 

ТУРЦИЯ

 


 Университет в Бартън 

Университет в Къркларели

Тракийски университет в Одрин

Международен мозъчен тръст


 

УКРАЙНА

 


Бердянски държавен педагогически университет

Бердянски университет по мениджмънт и бизнес

Национален технически университет на Украйна (Киевски политехнически университет „Игор Сикорски“)

Национален университет „Одеска морска академия“

Одески държавен университет по опазване на околната среда

Украинска инженерно-педагогическа академия

Сумски държавен университет

Луцки национален технически университет


 

УЗБЕКИСТАН

 


Ташкентски държавен технически университет „Абу Райхан Беруни”

 

УНГАРИЯ


Университет „Обуда”

ХЪРВАТИЯ

 


Университетски колеж по приложни науки и безопасност

Загребски университет


 

ЧЕХИЯ


Университет на Западна Бохемия

Чешки технически университет в Прага


ЯПОНИЯ

 


Университет „Сейджо”