Катедра "Машиностроителна техника и технологии"

КСТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

кабинет: 1327, 1329, 3215

тел.: 066 827 464; 066 827 378; 066 827 474

e-mail:

Технически сътрудник/организатор:

Нели Ботева Лалева

кабинет 1328 

тел. 066 827 332

e-mail: laleva@tugab.bg

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

1327

1329

066 827 464

066 827 378

hmetev@tugab.bg

Техн. сътрудник/организатор

Нели Ботева Лалева

1328

066 827 332

laleva@tugab.bg

проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

1330

3207

066 827 323

066 827 288

irina@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Калин Красимиров Крумов

1329

066 827 378

kkrumov@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Христиан Йосифов Митев

1331

1017

066 827 384

066 827 242

hmitev@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Христо Христов Якимов

1331

1017

066 827 384

066 827 242

yakimov@tugab.bg

ас. д-р инж. Калин Владимиров Анастасов

1430

066 827 397

kalinanastasov@tugab.bg

ас. инж. Христо Цветанов Радев

1333

066 827 298

0877 600 636

hradew81@tugab.bg

инж. Ивелин Стоянов Стоянов

1430

5106

066 827 397

 

Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

1017

066 827 242

yosif@tugab.bg