Катедра "Машиностроителна техника и технологии"

КСТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

кабинет: 1327, 1329, 3215

тел.: 066 827 464; 066 827 378; 066 827 474

e-mail:

Технически сътрудник:

Нели Ботева Лалева

стая: 1328, 1217

тел.: 066 827 332; 066 827 539

e-mail: laleva@tugab.bg

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Вътрешен телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

1327;

1329;

3215

066 827 464;

066 827 378;

066 827 474

 

Нели Ботева Лалева - техн. организатор

1328;

1217

066 827 332;

066 827 539

laleva@tugab.bg

проф. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

1330;

3207

066 827 323

066 827 288

irina@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Калин Красимиров Крумов

1329

066 827 378

 

гл. ас. д-р инж. Христиан Йосифов Митев

1331;

     1017

066 827 384;

066 827 242

 

гл. ас. д-р инж. Христо Христов Якимов

1331;

     1017

 

066 827 384;

066 827 242

 

 

 

ас. д-р инж. Калин Владимиров Анастасов

 1430  066 827 397

 

ас. инж. Христо Цветанов Радев

1333

066 827 298

 

инж. Ивелин Стоянов Стоянов

1430;

5106

066 827 397;

 066 827 441

 

Хонорувани преподаватели   

доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

1017

066 827 242

yosif@tugab.bg

доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

1228

066 827 317