Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии

В основата на Технологичния парк на ТУ-Габрово са 14 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“, групирани в 4 лабораторни комплекса