Катедра "Автоматика, информационна и управляваща техника"

АИУТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

кабинет: 3301, 3313

тел.: 066 827 599; 066 827 571

e-mail: dchantov@tugab.bg

 

Технически сътрудник:

инж. Магдалена Христова Гичева

кабинет: 3302

тел.: 066 827 566

e-mail: mgicheva@tugab.bg

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Телефон

Ел. поща

доц. д-р инж. Драгомир Пенков ЧАНТОВ

3301;

3313

066 827 599;

066 827 571

dchantov@tugab.bg

инж. Магдалена Христова ГИЧЕВА  - техн. организатор

3302

066 827 566;

066 827 599

mgicheva@tugab.bg

доц. д-р инж. Алдениз Енверов РАШИДОВ

3412

066 827 276

aldeniz@tugab.bg

доц. д-р инж. Станимир Йорданов ЙОРДАНОВ

3313

066 827 571

sjjordanov@tugab.bg

 

доц. д-р инж. Стефан Иванов ИВАНОВ

3211;

3210

066 827 390;

066 827 578

st_ivanov@tugab.bg

гл.ас. д-р инж. Елена Димитрова МОНОВА 

3401

066 827 579

elena@tugab.bg

гл.ас. инж. Фатме Юсеинова РАШИДОВА

3412

066 827 276

fatme@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Тодор Недев ТОДОРОВ

3411

066 827 593

ttodorov@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Георги Иванов МИХАЛЕВ

3411

066 827 593

gmihalev@tugab.bg

м. н. а. Веселин Димитров ДИМИТРОВ

3310

066 827 259

veselin4@tugab.bg

Хонорувани преподаватели   

Д-р инж. Мариян Пенчев Няголов