Бюра за прием на документи НАПС

БЮРА НА НАПС ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
www.naps.bg

Бюра за прием на документи ЦКПИ

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

www.ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com

и национален телефон на ЦКПИ - 0879 120 470 за информация