Бюра за прием на кандидатстудентски документи

Бюра за прием на документи ЦКПИ

БЮРА  НА  ЦЕНТЪРА  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА И  ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ  

www. ckpi-bg.com,

e-mail: info@ckpi-bg.com

национален телефон на ЦКПИ  - 0879 120 471

Бюра за прием на документи НАПС

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ НАПС

Новини и актуални координати на www.naps.bg