Технически университет – Габрово, инфoрмационен ден по програма ЕРАЗЪМ+

На 7 ноември в ТУ – Габрово се проведе Еразъм + Информационен ден, организиран от УЦМНПП в сътрудничество със Студентски съвет. Повече от 50 студенти и преподаватели се събраха, за да се запознаят с новостите по програма Еразъм+  и резултатите, постигнати досега от участниците на ТУ – Габрово. Впечатления и опит, натрупани от реализиране на студентски мобилности в европейски университети, споделиха Веселин Андреев от специалност “Компютърен дизайн в индустрията” и Инна Цанева от специалност “Публична администрация”.

Презентазия за Еразъм + Информационен ден може да намерите тук