Обслужващи звена

ksp 2020

Финансово-счетоводен отдел

Финансово-счетоводен отдел

Име и длъжност стая телефон e-mail

Финансов мениджър

Мирослава Гугушева

3208 066 827 270 gugusheva@tugab.bg

Зам. гл. счетоводител

Даниела Иванова Радева

3110 066 827 218 dradeva@tugab.bg
София Данева Дунева  3110  066 827 477 sbajeva@tugab.bg
Гина Атанасова Иванова  3110  066 827 218 ivanovagina@abv.bg
Маргарита Йорданова Данова  3107  066 827 217 mdanova@tugab.bg
Стефка Йорданова Миларова  3107  066 827 217 milarova@tugab.bg
Нели Пенчева Денева  3110  066 827 218  nelideneva99@gmail.com
Йорданка Маринова Казакова  3120  066 827 289 jkazakova@tugab.bg
Мария Боянова Колева 3120 066 827 289 mkoleva@tugab.bg