Съвет на настоятелите на Технически университет - Габрово

Председател:

инж. Калоян Пенчев Иванов - Управител на АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД


Членове:

инж. Николинка Найденова Хинкова - Член на съвета на директорите на Мехатроника АД и ЛС Тюбс АД

Георги Николаев Петров - Изпълнителен директор на Цератицит България АД

инж. Олег Сотиров Стоилов - Председател на управителния съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

инж. Трифон Велков Трифонов - Изпълнителен директор на Аркус АД Лясковец

Представител на МОН:

Ивайло Христов – Дирекция Правна, МОН

Представител на Община Габрово:

д-р инж. Десислава Колева

Представител, номиниран от Студентски съвет на ТУ-Габрово:

инж. Николай Тодоров Петров - Управител на Хамбергер България ЕООД