Съвет на настоятелите на Технически университет - Габрово

Председател:

  • инж. Николина Хинкова - Член на борда на директорите на "Мехатроника" АД

Членове:

  • инж. Димитър Серафимов - Изпълнителен директор на "Цератицит България" АД
  • инж. Илия Келешев - Председател на Българската браншова камара - машиностроене
  • инж. Йордан Йорданов - Заместник-директор на "Арсенал" АД
  • инж. Христо Ковачев - Управител на "Стемо" АД
  • Николай Петров - Управител на "Хамбергер България" ЕООД 
  • Ярослав Дончев - Изпълнителен директор и Председател на Съвета на Директорите на "Идеал Стандарт - Видима" АД