КОМБИНИРАНА МОБИЛНОСТ

 

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+: КОМБИНИРАНА МОБИЛНОСТ

Поради ситуацията с COVID-19 програма Еразъм+ предоставя възможност да бъдат реализирани комбинирани мобилности (blended mobilities), които стартират чрез "виртуални" дейности  и впоследствие продължават като "физически" мобилности, ако ситуацията позволява. При планирането на мобилности от вида “комбинирани”, физическият компонент трябва да бъде в съответствие с минималната продължителност, определена в ръководството по Програма "Еразъм+" (За студентска мобилност с цел обучение – минимум 3 месеца; за студентска мобилност с цел практика – минимум 2 месеца; за преподавателска мобилност с цел обучение или цел преподаване – минимум 2 дни).