Катедра „Материалознание и Механика на материалите“

МММ

Ръководител катедра:

проф. д-р инж. Ангел Петров Анчев

стая: 1226, 1224

тел.: 066 827 306; 066 827 226

e-mail: anchev@tugab.bg

Организатор учебна работа:

Маргарита Кирчева Савова

стая: 1225

тел.: 066 827 316

e-mail: mr_savova@abv.bg