„Еразъм+“ по време на COVID-19: евродепутатите призовават за повече подкрепа и яснота

pokana erazam

  • Допълнителните разходи трябва да бъдат възстановени на участниците и правилата да се прилагат гъвкаво
  • Студентите не трябва да губят учебната година
  • Доброволците от Европейския съюз могат да помогнат на държавите членки да се справят с кризата с коронавируса (COVID-19)

165 000 настоящи студенти по програма „Еразъм+“ и 5 000 доброволци от ЕС се нуждаят от уверение, че ще им бъдат възстановени разходите и ще запазят статута си, казват евродепутатите

В писмо до еврокомисаря Мария Габриел членовете на Комисията по култура и образование изтъкват, че начинът на комуникация на Европейската комисия, както и различните подходи и липсата на информация от националните агенции, не дават сигурност, че допълнителните разходи ще бъдат възстановени, също че студентите по „Еразъм+“ и доброволците в Европейския корпус за солидарност ще могат да запазят статута си.

Те настояват още студентите да бъдат подкрепени, за да се гарантира, че няма да изгубят тази учебна година и могат да получат необходимите академични кредити чрез виртуално обучение.

Доброволците от ЕС трябва да запазят статута си и да бъдат включени в националните схеми

Евродепутатите призовават Европейската комисия да гарантира, че участниците в програмата „Корпус за солидарност“ ще могат да запазят статута си на доброволци за планираната продължителност на тяхната мисия, дори ако тя е била спряна. Следователно те биха могли да завършат доброволческата си служба и да не рискуват да загубят семейни доходи, като издръжка на деца, което е свързано със статуса на доброволците.

Те също така препоръчват да се пренасочат дейностите за участниците в Европейския корпус за солидарност, чиято мисия е била временно прекратена, например чрез разполагането им в националните схеми за подкрепа, които се прилагат за справяне с пандемията от COVID-19.

Членовете на Европейския парламент призовават за „разбираема и ясно обявена политика и последователно прилагана в държавите членки“, настоявайки, че засегнатите хора и организации са „силно притеснени“ и „трябва да чувстват, че Комисията е на тяхна страна“.

„Класът на 2020 се нуждае от нас“

„Призоваваме Комисията пряко да подкрепи всички, които участват в образователни, културни и младежки програми. Това означава да работим с национални агенции, университети, технически колежи, училища, младежки организации и доброволчески организации, за да сме сигурни, че нашите участници са в безопасност и ще им се помогне да се приберат вкъщи, ако е необходимо. Това означава да получат уверение, че ще бъдат възстановени допълнителните им разходи, че правилата на проекта ще се прилагат гъвкаво и че ще запазят статута си на доброволци от Европейския корпус за солидарност или учащи се по програма „Еразъм+“. Класът на 2020 се нуждае от нас!“, заяви Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия), председател на Комисията по култура и образование в Европейския парламент .

Допълнителна информация

В момента 165 000 души в цяла Европа са на обмен по програма „Еразъм+“, а още 5 000 са включени в доброволчески проекти на Европейския корпус за солидарност.

Европейската комисия съобщи, че агенциите на държавите членки, които координират проектите, могат да се позовават на клаузите за форсмажорни обстоятелства, за да позволят да се изплащат безвъзмездни средства, когато обменът бъде прекъснат по един или друг начин, както и да се даде възможност за отлагане на дейностите и за възстановяване на извънредни разходи.

Източник: Бюро на Европейския парламент в България