Катедра "Компютърни системи и технологии"

Катедрен сайт

Ръководител катедра:

доц. д-р Делян Генков

e-mail: dgenkov@tugab.bg

стая: 3308
тел.: 066 827 597

Технически сътрудник: Цветелина Николаева Иванова
 

e-mail: tsveti_iv@tugab.bg

стая: 3308
тел.: 066 827 209