Записване за зимен или летен семестър

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ II, III и IV КУРС, ОКС „БАКАЛАВЪР”, зимен семестър


 

1. Вносна бележка за платена семестриална такса (държавна поръчка или платена форма).

2. Студентска книжка.

3. Именник /от книжарницата на ТУ-Габрово/.

4. Декларация за здравно осигуряване /от книжарницата на ТУ-Габрово/ – представя се само от студентите в редовна форма на обучение до навършване на 26 годишна възраст. 

Студентите с повече неположени изпита е необходимо, освен горепосочените документи, да представят и заявление до Декан /от книжарницата на ТУ-Габрово/, като предварително се свържат със служителите в съответната факултетна канцелария на място, на следните телефонни номера и/или e-mail адреси:

  • факултетна канцелария „Електротехника и електроника“ – 066 827 216, е-mail адреси: todorova@tugab.bg, sisid@tugab.bg
  • факултетна канцелария „Машиностроене и уредостроене“ – 066 827 236, e-mail адреси: petya@tugab.bg, djonova_75@abv.bg
  • факултетна канцелария „Стопански“ – 066 827 515, e-mail адрес: idoncheva@tugab.bg

Семестриалната такса за обучение може да бъде заплатена по един от следните начини:

  • Чрез „онлайн магазина на ТУ-Габрово - При този начин на заплащане на семестриалната такса е необходимо студентите да изпратят на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария екранна снимка на История на поръчката, когато е приключена.
  • По банков път - При този начин на заплащане е необходимо студентите да изпратят на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария копие или снимка на документа за платена семестриална такса. Като основание за заплащане се посочва факултетен номер, ЕГН и трите имена на студента.

Банкова сметка на ТУ-Габрово

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF

  • На място в касата на ТУ-Габрово – сграда Ректорат, стаи 3108 и 3115А до 16.00 часа.

* Забележка: При онлайн записване студентите изпращат сканираните необходими документи в един е-mail едновременно на посочените по-горе адреси в съответната факултетна канцелария!

 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ I, II, III и IV КУРС, ОКС „БАКАЛАВЪР”, летен семестър 


За записване за летен семестър на учебна година е необходимо  студентите да изпратят на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария или да представят на място в съответната факултетна канцелария вносна бележка за платена семестриална такса (държавна поръчка или платена форма), заплатена по един от горепосочените начини.