Лица за контакти

Доц. д-р инж. Христо Недев
Заместник-Ректор
"Международно сътрудничество и връзки с обществеността"

Каб. 3206
тел. 066 827 200
e-mail: christo@tugab.bg


 

 

Павел Иванов Пенев
Експерт "Чуждестранни студенти, протокол и връзки с обществеността"

Каб. 3209
Тел.: 066 827 238
E-mail: foreign_students@tugab.bg

Калина Петрова Стоянова
Експерт "Протокол и връзки с обществеността"

Каб. 3209
Тел.: 066 827 238
E-mail: k_stoianova@tugab.bg

 

Надежда Иванова Пангелова
Контактно лице по програма "Еразъм+"

Каб. 3209
Тел.: 066 827 559
E-mail: n_pangelova@tugab.bg