Прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2017/2018 година

Желаещите да реализират преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение по програма “Еразъм+” в чуждестранно висше училище през академична 2017/2018 г., моля да представят до 18 Септември 2017г. в УЦМНПП (стая 3209) попълнено заявление за участие.