ТУ – Габрово част от Алианса за сътрудничество на университетите от Северна България

Ruse Alians UniNorthBG1

Ректорите на 14 висши училища, сред които и Технически университет – Габрово, се обединиха за създаването на Алианс за сътрудничество и партньорство на университетите от Северна България (АУСБ).

Учредителната среща се състоя на 15 юли 2020 г. в гр. Русе. Ректорът на ТУ – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров участва в подписването на меморандум за създаването на Алианса. Русенският университет „Ангел Кънчев“, по чиято инициатива се формира новата структура, поема първото председателство, което ще е на ротационен принцип.

Обучение на млади учени за работа с ново поколение инсталации - Evobeam cube 400 се провежда в ТУ-Габрово

В продължение на три дни млади учени от Технически университет-Габрово и Института по Електроника при БАН ще се обучават да работят с иновативната инсталация Evobeam cube 400 за електроннолъчево заваряване и модификация на материали. Лектор на семинара е проф. Петров – директор на Института по електроника на БАН и ръководител на лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци” в ТУ-Габрово. Уникалната апаратура Evobeam cube 400 е на стойност 821 449 лева и е закупена по проект Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

IMG 20200716 135946Семинарът беше открит от проф. Железаров – Ректор на ТУ-Габрово, който сподели пред участниците, че въведената за експлоатация инсталация, съвместно от екипи на Института по Електроника на БАН и Университета в Габрово е доказателство не само за устойчивото сътрудничество между двете институции, но и за възможностите на учените да споделят своите научни разработки с реалния бизнес и практика в България и в чужбина.

Студенти с предприемачески дух могат да ползват икономическата библиотека в ОИЦ – Габрово

Books libraryОт днес на територията на Областния информационен център в Габрово е обособена „Икономическа библиотека“. Тя съдържа над 350 съвременни и класически заглавия, голяма част от които в оригинал на английски език.  

По лавиците на библиотеката могат да бъдат открити както класически автори от сферата на икономиката, така и съвременници, оказали силно влияние в развитието на икономическата теория. Освен това е включена литература, обхващаща различни тематични направления – социология, философия, етика, история, природоматематически науки, психология, политология, екология и други.

Основната концепция на икономическата библиотека е тя да се превърне в място за срещи и дискусии с европейско измерение, обучения, прожекции и лекции по актуални теми.

Заповед на ректора на ТУ-Габрово относно удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка

logo tu

ЗАПОВЕД

№ З-01-320

гр. Габрово,  16.07.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД 01-403/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 от 12 юни 2020 г. и Решение № 418 от 25 юни 2020 г. на Министерския съвет 

НАРЕЖДАМ:

  • Преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово да изпълняват трудовите си задължения присъствено.
  • Влизането в учебните корпуси на Технически университет – Габрово да се извършва при пропускателен режим до 31.07.2020г., включително, като бъдат допускани единствено преподаватели и служители за изпълнение на трудовите им задължения.
  • Изключение по т. 2 се допуска за: