Отриване на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА

 

projectТехнически университет -Габрово, водеща организация по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Софийски университет „Св. Климент Охридски“партньор по проекта имат удоволствието да Ви поканят на официално откриване на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“, част от лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи“ и представяне на закупеното оборудване.

Поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки събитието ще се проведе онлайн на 28.07.2020 г. от 11.00 часа и може да се проследи на следния линк:

(за най-удобно присъединяване, използвайте Internet Explorer, Microsoft Edge или Google Chrome). 

Ще се радваме ако имате възможност да се присъедините към събитието.

 

С уважение,

проф. д-р инж. Илия Железаров

/Ректор на Технически университет-Габрово/

Технически университет-Габрово пожелава успех на участниците в състезанието Габрово Хакатон (#GabrovoHackathon)

cover2Габрово хакатон (#GabrovoHackathon) е част от поредицата ежегодни събития на „Габрово иновейшън камп“, който стартира през 2016 г. като съвместна инициатива на президента на Република България Росен Плевнелиев, президента на Комитета на регионите на Европейския съюз Марку Маркула, кмета на община Габрово Таня Христова и Областен информационен център – Габрово. През годините инициативата натрупа сериозен опит, множество партньори и повече от 300 участници, които работиха по 13 разнообразни предизвикателства.

Изданието през тази година има три тематични предизвикателства: КОД ЗЕЛЕНО, ГРАЖДАНИТЕ.НЕТ и ТУРИЗЪМ@ГАБРОВО. Участниците ще разработват иновативни мобилни приложения, адресиращи конкретен проблем, недостатък или потенциал на община Габрово.

Излезе брой 4 на вестник „Известник“

izvestnikЮлското издание на вестник „Известник“ е посветено на кандидат-студентката кампания. Защо кандидат-студентите избират да учат в Технически университет-Габрово и какви са техните очаквания може да прочетете на страниците на вестника.

В темата Университет с традиции и иновативен дух може да прочетете интервютата на проф. Железаров и проф. Александров.

Доц. д-р Антон Антонов – директор на Център за кандидатстудентски прием прави обстоен анализ на предпочитанията на младите хора и  предизвикателствата пред кандидатстудентската кампания.

Технически университет –Габрово пожелава успехи и вдъхновение за осъществяване на мечтите на всички приети студенти и кандидат-студенти!  

Всички новини на юлския брой на вестник „Известник“ може да прочетете от тук.

Проф. Александров: „Студентите от специалност ТММ са освободени от такси за обучение“

„Министерският съвет одобри освобождаването от такси на студенти – първокурсници, приети през учебната 2020/2021 г. в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда – пише в решението на правителството за освобождаване на първокурсници по определени професионални направления от таксите за обучение. – Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4 476 студенти в първи курс на предстоящата академична година, в т. ч. 3 883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение.“

Става ясно, че политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. Категорично е мнението на специалистите, че освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени необходимите висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната. И в Технически университет – Габрово студентите, приети в специалност „Технология на материалите и материалознание“ (ТММ), ще се обучават без такса, а всички студенти от приоритетните професионални направления ще получават още една стипендия.

Кои студенти от ТУ – Габрово ще се обучават без такса, както и от кои приоритетни професионални направления ще имат право на допълнителна стипендия, научете от интервюто със зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Анатолий Александров за вестник „100 Вести“.

prof d r A Alexandrov– Проф. Александров, МОН обяви, че някои студенти ще бъдат освободени от такси за първи път през тази академична година. Това отнася ли се и за студентите от ТУ – Габрово?

– Да, тази възможност вече е факт, обнародвана е в Държавен вестник и е следствие от промените в Закона за висшето образование. Съгласно списъка на професионалните направления и защитените специалности студентите от „Технология на материалите и материалознание“ са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си. Основен мотив за съществената промяна е острият недостиг на кадри в тази област. Промяната ще засегне 36 студенти от ТУ – Габрово, които ще бъдат приети през настоящата година в първи курс. Толкова е държавният план-прием в редовна и задочна форма на обучение по специалността.