Проф. Железаров пред „БГ Наука“: „Дигиталният свят ни помага в предизвикателството COVID-19“

NaukaBG Zhelezarov„Възможностите на дигиталния свят ни помагат да преодолеем по-леко предизвикателството за живот и работа в условията на световна коронавирус пандемия и извънредно положение в страната.“, каза ректорът на ТУ – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров в интервю за списание „Българска наука“.

„Преди 15 години това щеше да е абсолютно невъзможно. Нашият университет беше един от първите, които преди повече от десет години направиха електронна главна книга. Сега използваме момента, за да дигитализираме още документация и да станем почти изцяло дигитални.“, припомни ректорът.

По думите му, посещаемостта на онлайн лекциите в настоящата ситуация се оказва дори по-голяма от стандартните лекции. Студентите провеждат дистанционно обучение в платформата „Майкрософт тиймс“, където решават задачи, водят диалози, правят демонстрации и виртуални симулации. Преподавателите от инженерните специалности са качили осъвременени материали, а преди седмица Технически университет – Габрово проведе първия за страната онлайн академичен съвет.

„Надяваме се в края на месец май да имаме поне две-три седмици, за да могат нашите бъдещи инженери да поработят в лабораториите, защото контактът с техниката е много необходим за тях.“, подчерта проф. Железаров. Според него в новия технологичен парк на ТУ – Габрово студентите ще се докоснат до техника, която имат само някои по-големи университети или БАН, както и такава, която изобщо липсва в България.

„Ще сме много щастливи, ако младите хора решат да се занимават с наука! Ако поискат да станат преподаватели, асистенти, доценти в нашия научен център. Ще отворим вратите си и за учениците, за да видят интересната техника и да пожелаят да бъдат студенти в Габрово.“, каза Илия Железаров.

Вижте целия видеоконферентен разговор:

ВЕЛИКДЕН Е!

Velikden eggs

Ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров и академичното ръководство на Технически университет – Габрово поздравяват всички свои студенти, преподаватели, служители и партньори с настъпването на един от най-светлите християнски празници – Възкресение Христово!

 

Приемете нашите пожелания за здраве и благоденствие в домовете Ви, мир и любов в душите Ви.

 

Нека укрепне вярата ни в настоящето и бъдещето, а надеждата ни даде смелост във време на трудни предизвикателства.

 

Нека делата и помислите ни са белязани със знака на добродетелта, която пречиства.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

СВЕТЪЛ ПРАЗНИК!

Eлектронна заверка на семестъра и семестриално оценяване на знанията и уменията на студентите чрез средствата на информационните и комуникационните технологии

el finish

Съгласно решение на Академичния съвет на Технически университет – Габрово, Протокол №7 от 14.04.2020 г. и съгласно Заповед на Ректора на Технически университет – Габрово № З-01-141 от 15.04.2020 г.:

  • Учебните занятия от летен семестър на учебната 2019/2020 г. със студенти от IV курс, редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ да приключат, съгласно графика на учебния процес.
  • Преподавателите удостоверят изпълнението на задълженията на студентите чрез електронна заверка на лекции, упражнения и курсови проекти в Университетската информационна система.
  • Факултетните канцеларии извършат електронна заверка на семестъра. Студентите, които не са изпълнили задълженията си, не могат да получат семестриална заверка и нямат право да се явяват на изпити.
  • Изпитната сесия в периода със студенти от IV курс, редовна и задочна форма на обучение, ОКС “Бакалавър“ се провежда със средствата на информационните и комуникационни технологии. За да се реализира семестриалното оценяване на знанията и уменията на студентите, водещите преподаватели след съгласуване със студентите определят по всяка дисциплина дата, начален и краен час за провеждане на изпита. Студентите не могат да полагат повече от един изпит на ден и имат право на едно явяване по всяка дисциплина. Студентите, IV курс, редовна и задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“ с невзети изпити могат да се явяват на изпитните дати за студенти от I-III, редовна и задочна форма на обучение. Документацията с резултатите от семестриалния и сесийния контрол да се съхранява на хартиен носител в съответствие с чл. 26 (4) от Правилника за организация на учебната дейност и чл.21 (1) от Правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите от ТУ-Габрово.
  • Поправителната и ликвидационната сесия за студенти от IV курс, редовна форма на обучение, ОКС “Бакалавър“ се провежда по същия ред. До поправителна и ликвидационна сесия се допускат всички студенти, независимо от броя неположени изпити.

Съгласно Заповед на Ректора на ТУ-Габрово № З-01-142 от 15.04.2020 г. и на основание решение на Академичен съвет, Протокол №7 от 14.04.2020 г. семестриалната заверка на семестъра за студенти от ОКС „Магистър“ се осъществява по електронен път.

Семестриалното оценяване на знанията и уменията на студенти от I – III  курс, задочна форма на обучение, ОКС “Бакалавър“ и на студентите от ОКС „Магистър“ се осъществява в планирания период, съгласно графика на учебния процес чрез електронните и комуникационни технологии. При семестриалното оценяване на студентите се спазват същите правила и процедури, както при студентите от IV курс, редовна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“. Всеки преподавател е длъжен да съхранява документацията с резултатите от семестриалния контрол на хартиен носител, в съответствие с чл. 26 (4) от Правилника за организация на учебната дейност и чл.21 (1) от Правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите от ТУ-Габрово.

„Еразъм+“ по време на COVID-19: евродепутатите призовават за повече подкрепа и яснота

pokana erazam

  • Допълнителните разходи трябва да бъдат възстановени на участниците и правилата да се прилагат гъвкаво
  • Студентите не трябва да губят учебната година
  • Доброволците от Европейския съюз могат да помогнат на държавите членки да се справят с кризата с коронавируса (COVID-19)

165 000 настоящи студенти по програма „Еразъм+“ и 5 000 доброволци от ЕС се нуждаят от уверение, че ще им бъдат възстановени разходите и ще запазят статута си, казват евродепутатите

В писмо до еврокомисаря Мария Габриел членовете на Комисията по култура и образование изтъкват, че начинът на комуникация на Европейската комисия, както и различните подходи и липсата на информация от националните агенции, не дават сигурност, че допълнителните разходи ще бъдат възстановени, също че студентите по „Еразъм+“ и доброволците в Европейския корпус за солидарност ще могат да запазят статута си.

Те настояват още студентите да бъдат подкрепени, за да се гарантира, че няма да изгубят тази учебна година и могат да получат необходимите академични кредити чрез виртуално обучение.

Доброволците от ЕС трябва да запазят статута си и да бъдат включени в националните схеми

Евродепутатите призовават Европейската комисия да гарантира, че участниците в програмата „Корпус за солидарност“ ще могат да запазят статута си на доброволци за планираната продължителност на тяхната мисия, дори ако тя е била спряна. Следователно те биха могли да завършат доброволческата си служба и да не рискуват да загубят семейни доходи, като издръжка на деца, което е свързано със статуса на доброволците.

Те също така препоръчват да се пренасочат дейностите за участниците в Европейския корпус за солидарност, чиято мисия е била временно прекратена, например чрез разполагането им в националните схеми за подкрепа, които се прилагат за справяне с пандемията от COVID-19.

Членовете на Европейския парламент призовават за „разбираема и ясно обявена политика и последователно прилагана в държавите членки“, настоявайки, че засегнатите хора и организации са „силно притеснени“ и „трябва да чувстват, че Комисията е на тяхна страна“.

„Класът на 2020 се нуждае от нас“

„Призоваваме Комисията пряко да подкрепи всички, които участват в образователни, културни и младежки програми. Това означава да работим с национални агенции, университети, технически колежи, училища, младежки организации и доброволчески организации, за да сме сигурни, че нашите участници са в безопасност и ще им се помогне да се приберат вкъщи, ако е необходимо. Това означава да получат уверение, че ще бъдат възстановени допълнителните им разходи, че правилата на проекта ще се прилагат гъвкаво и че ще запазят статута си на доброволци от Европейския корпус за солидарност или учащи се по програма „Еразъм+“. Класът на 2020 се нуждае от нас!“, заяви Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия), председател на Комисията по култура и образование в Европейския парламент .

Допълнителна информация

В момента 165 000 души в цяла Европа са на обмен по програма „Еразъм+“, а още 5 000 са включени в доброволчески проекти на Европейския корпус за солидарност.

Европейската комисия съобщи, че агенциите на държавите членки, които координират проектите, могат да се позовават на клаузите за форсмажорни обстоятелства, за да позволят да се изплащат безвъзмездни средства, когато обменът бъде прекъснат по един или друг начин, както и да се даде възможност за отлагане на дейностите и за възстановяване на извънредни разходи.

Източник: Бюро на Европейския парламент в България