ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Награда за млад учен Danubius 2024

young science

Президентството на Дунавската конференция на ректорите (DRC - Danube Rectors' Conference) и Институт за Дунавския регион и Централна Европа (IDM - Institute for the Danube Region and Central Europe) предлагат две възможности за студенти и млади изследователи:

  • „Наградата за млад учен Danubius 2024“

Създадена е с Федералното министерство на образованието, науката и изследванията на Австрия. Наградата има за цел да подчертае научната работа и таланта на младите изследователи и да подобри видимостта на научната общност в Дунавския регион. 14-те спечелили млади учени ще бъдат наградени със сумата от 1350 евро.

Номинацията трябва да бъде издигната от самата институция, крайният срок е 3 май 2024 г. в 23:59 CEST.

Повече подробности можете да намерите на следния линк:

  • Лятното училище за регионално сътрудничество под надслов „Losing the Momentum? The Western Balkans and the Complexity of Today's World ”

Интензивната едноседмична програма се провежда в Сараево, Босна и Херцеговина, от 16 до 22 юли 2024 г.

Участниците ще имат възможност да споделят резултатите от своите изследвания и да ги публикуват в научното списание „Der Donarum” („Дунавски регион”). Всички разходи по участието се поемат от организаторите.

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2024 г.

Допълнителна информация за лятното училище можете да намерите на следния линк.

 

Средношколско състезанието „Енергетика“

На 12.04 и 13.04.2024 г. от в Технически университет – Габрово за втора поредна година се проведе средношколско състезанието „Енергетика“. В него взеха участие 28 ученици в 9 отбора от  НПТГ „Шандор Петьофи“-гр. Разград, ПГЕЕ „Мария Кюри“-гр. Сливен, ПГМЕТ-гр. Плевен, ПГ,,Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Димитровград, ПГТТ „Атанас Димитров“-гр. Нова Загора, ПГ „Васил Димитров“-гр. Мадан,  ПГМЕТ  „Ген. Иван Бъчваров“- гр. Севлиево, ПГЕЕ-гр. Пловдив и  ПТГ „Д-р Никола Василиади"- гр. Габрово. Състезанието се проведе с любезното съдействие на АЕЦ “Козлодуй“ ЕАД, Сдружение „Национален комитет на България в Световния енергиен съвет”, Търговско промишлена палата Стара Загора, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Габрово, Териториалната организация на научно техническите съюзи – Габрово.

Състезанието бе открито от Заместник Ректор „Учебна дейност“ - доц. д-р инж. Пламен Цанков, а като официални гости присъстваха: Заместник декан „Учебна дейност“ на Факултет „Електротехника и електроника“ доц. д-р инж. Боян Карапенев и доц. д-р инж. Димитрина Коева, които също поздравиха участниците.

Състезанието се проведе в два кръга: на 12.04.2024 г. решаване на тест, и на 13.04.2024 г. практическа задача. Комисия за оценяване на участниците в състезанието бе в състав председател:
доц. д-р инж. Пламен Цанков, Зам. Ректор УД, членове: доц. д-р инж. Димитрина Коева, гл. ас. д-р инж. Цветозар Петков, гл. ас. д-р инж. Милко Йовчев от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ при Технически университет - Габрово.

Класирането оглавиха отборите:

I място – отбор от Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив - 68,5 точки;

II място – отбор от Професионална гимназия по механоелектротехника - гр. Плевен - 59,75 точки;

III място – отбор от Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Сливен – 58,75 точки.

На състезателите бяха връчени грамоти и предметни награди, осигурени с любезното съдействие на АЕЦ “Козлодуй“ ЕАД и Териториалната организация на научно техническите съюзи – Габрово.

 

Индивидуални резултати на теста - Енергетика 2024

Класиране на отбори по точки в Енергетика 2024

 

 

 

„Национални дни на кариерата“ в Технически университет-Габрово

За поредна година Технически университет-Габрово бе домакин на най-голямото кариерно изложение „Национални дни на кариерата“. Събитието се проведе на 11 Април 2024 г. в сградата на Университетската библиотека. Форумът бе организиран от компанията за комплексни HR услуги JobTiger, а съорганизатор на събитието беше Университетски кариерен център на Технически университет – Габрово.

Това е 23-то издание на националните дни на кариерата, като през годините над 58 000 младежи са започнали своя професионален път след срещата си с работодател и участие в събитието.

Кариерното изложение привлече 23 компании, световни лидери в областта на разработването на иновативни продукти и високотехнологични решения в различни сектори на икономиката. Със свои информационни щандове участваха: Алкомет АД, ТЕСИ ООД, „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Ewellix, German Human Resources, Хитачи Енерджи, Kaufland България, КРОНОШПАН, Линамар Лайт Металс Русе ЕООД, Подемкран, СОФИЯ МЕД, Еди Стобарт Лоджистикс България ЕООД, Айгер Инженеринг ООД, АРСЕНАЛ АД, VOSS Automotive Bulgaria, Електрохолд България ЕООД, Изи Асет Мениджмънт АД, Integrated Micro-Electronics Bulgaria, Планзее груп, СКФ Берингс България ЕАД, Festo AG & Co.KG, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Представителите на компаниите предложиха на студентите атрактивни стажантски програми и възможностите за трудова заетост.

Форумът бе открит от проф. д-р инж. Илия Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово и домакин на събитието. Ректорът подчерта важността на събитието за бъдещата професионална реализация на студентите и посъветва младите хора да се възползват максимално от предоставената възможност.

Национален кръг на състезание по „Приложна електроника“ в Технически университет-Габрово

На 09.04.2024 г. от 14.00 часа в Технически университет - Габрово се проведе националният кръг на състезанието между курсанти и студенти по „Приложна електроника“, организирано съвместно от Националния военен университет „Васил Левски“ и търговска верига „Елимекс“. Участие взеха осем студента от специалности АРКУС, ЕЕ, КСТ, КТКС, ПАЕ и ТБ при факултет „Електротехника и електроника“.

Състезанието бе открито от Декана на факултет „Електротехника и Електроника“ - проф. д-р инж. Станимир Садинов, а като официални гости присъстваха: доц. д-р инж. Николай Долчинков – НВУ „Васил Левски“ (един от първоначалните съорганизатори на състезанието), доц. д-р инж. Боян Карапенев – Зам.-декан УД, доц. д-р инж. Продан Проданов, както и представителите от търговска верига „Елимекс“ - инж. Детелина Иванова и инж. Иво Иванов, които също поздравиха участниците.

Състезанието се проведе изцяло практически – изработване на практически модел на базата на фабрична печатна платка и елементи, след което се извърши пускане и настройване на модела. Журито на състезанието бе в състав инж. Детелина Иванова и инж. Иво Иванов - представители на търговска верига „Елимекс“, както и доц. д-р инж. Продан Проданов - от страна на катедра „Електроника“ при Технически университет – Габрово.

Класирането оглавиха студентите:

  • I място – Симеон Славков, студент от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, 4 курс, редовна форма на обучение, с резултат от общо 96 точки;
  • II място – Кристиян Димитров, студент от специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност“, 3 курс, редовна форма на обучение, с резултат от общо 90 точки;
  • III място – Мариан Серафимов, студент от специалност „ТБ“, 1 курс, редовна форма на обучение, с резултат от общо 86 точки.

На състезателите бяха връчени грамоти и предметни награди, осигурени от Технически университет – Габрово, а също така и грамоти и ваучери от търговска верига „Елимекс”. Класираните на първо и второ място студенти ще участват във втория национален кръг, който ще се проведе на 09.05.2024 г. в Националния военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново.

Пожелаваме успех на нашите представители!