ТУ – Габрово домакин на семинар по киберсигурност

Семинар по киберсигурност с участието на израелски експерти се провежда днес и утре (24 и 25 февруари 2020 г.) в заседателната зала на библиотеката при Технически университет – Габрово. Гости на форума са Дрор Каспи – консултант от фирмата „Линк Ди Си“, Едуардо Свартман – мениджър на „Международна компания по сигурност“, и Ами Аса – представител на „Израелска космическа компания“.

Cyber TU1

„Киберсигурността е от жизненоважно значение за развитието на света като цяло и много организации се стремят да подобряват уменията си в тази област. В България имаме приета Национална стратегия за киберсигурност за периода 2016-2020 г. Сега се подготвя следващият програмен период до 2024 г.“, каза при откриването на събитието земестник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Анатолий Александров. По думите му, Технически университет – Габрово се движи в крак с времето и стъпка в тази посока е новата специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност“, разкрита от тази година. „Надяваме се успешно да навлезем в сферата и да обучаваме кадри, които ще отговарят на съвременните предизвикателства в областта на киберсигурността.“, отбеляза проф. Александров.

Cyber TU2

През двата дни на обучението студенти, преподаватели, ИТ специалисти и служители по сигурността на информацията ще се запознаят с видовете кибератаки, рискове, заплахи и как различните системи са изложени на опасност. Участниците ще научат как да увеличат и да подобрят защитната среда на организациите. Ще бъдат представени примери за мащабни хакерски пробиви в редица европейски държави и реакциите за противодействието им.

Cyber TU3

Според лектора на семинара Дрор Каспи в ерата на информационните технологии свързаността на ресурсите в мрежа носи много предимства, но и води до нови заплахи. Киберрисковете могат да експлоатират всичко и всеки в една организация – чрез социалното инженерство или чрез липсата на осведоменост и слаба защита. „В този контекст е изключително важно да се повиши знанието за рисковете и възможните заплахи. От особено значение е целият подход към сигурността и влиянието му върху институциите. Осъзнаването и разбирането на ситуацията в реално време е от жизненоважно значение за вземането на добре информирани решения.“, подчерта господин Каспи.

Cyber TU4

Проф. Железаров участва във форум, посветен на сътрудничеството между България и Япония

bg jnНа 5 февруари проф. Железаров участва във форум, организиран от Президента на Република България.

В събитието взеха участие национално представителните работодателски организации, представители на институции от двете държави, както и на академичната общност. Японските компании, които участваха в срещата, бяха от сферата на информационните технологии, електрониката, автомобилостроенето, хранителната промишленост.

Повече информация за събитието може да намерите тук.

 

Държавният глава посети Техническия университет – Габрово и участва в дискусия със студентите

rumen radev 1Държавният глава на Република България посети Технически университет-Габрово, за да проведе дискусия със студентите. Президентът беше посрещнат от проф. д-р инж. Илия Железаров –Ректор на Университета, кметът на Община Габрово – госпожа Таня Христова, госпожа Невена Петкова – Областен управител на Област Габрово и госпожица Стефанова- председател на Студентски съвет.

Темата за дискусия беше „България и технологиите на бъдещето – реални перспективи за сътрудничество и развитие. Ролята на академичните общности в управлението на науката“. В контекста на темата държавният глава сподели своите виждания и подчерта, че Габрово е люлката на българската индустрия и е „прекрасно, че днес виждаме образец за взаимодействие между наука, образование, бизнес и местна власт“.

Вече няма малки и големи нации по територия или население, има нации с малки и големи амбиции. Време е България да се превърне в държава с големи амбиции, а младите хора да ги реализират. Това заяви президентът Румен Радев по време на срещата със студентите и преподавателите.

В изказването си той изтъкна връзката между образованието и науката с развитието на технологиите и иновациите. Държавният глава посочи, че образованието трябва да бъде обявено като национален стратегически приоритет за България и се ангажира да работи активно в тази посока. В изказването си Румен Радев призова и за разработване на Национална индустриална стратегия, в която да залегнат амбициозни цели с ясно определени отговорности на бизнеса и държавата.

rumen radev 2   rumen radev 3

 

Държавният глава подчерта още, че страната ни има потенциал да се развие в областта на иновациите и индустриите на бъдещето, ако мобилизира способностите си за насърчаване на научния капитал и таланта на младите хора. „В противен случай ще бъдем държава, която само внася технологии и плаща за тях“, заяви Румен Радев.

По думите му, е жизненоважно всеки университет, както развива образование, така и да развива научни изследвания и то с практическа насоченост. Президентът подчерта, че не само бизнесът, но и държавата следва да влага средства в развитието на иновации. В момента страната ни отделя 0,7 на сто от брутния вътрешен продукт за научно-изследователска и развойна дейност, посочи Румен Радев и призова този дял да се увеличи чувствително. Президентът изтъкна и отговорността на държавата да създава предвидима, благоприятна и устойчива среда за бизнес, особено за малките и средни предприятия.

„Предприетите мерки от правителството в областта на образованието в момента са в правилната посока, но не е достатъчна като обхват, иновативност и финансиране“, заяви още президентът. Той цитира тревожни данни от различни европейски изследвания, в които страната ни се нарежда на последни места – за ниската функционална грамотност на българските ученици в средното образование, както и лошите показатели по дигитална конкурентоспособност. По думите му, ако преди страната ни е разчитала на доброто образование, което българските деца са получавали, като предпоставка да изравним неравенствата с останалите държави, то в момента това вече не е така. „Във всеки областен град държавата трябва да развие център с оборудване и инструктори, които да подготвят българските деца за дигитални умения и иновации - с безплатна подготовка и лаборатории, така че когато тези ученици станат студенти, да са много по-подготвени“, заяви президентът.

В отговор на студентски въпрос как могат да се преодолеят регионалните дисбаланси в страната президентът заяви, че за хармонично развитие на регионите е необходима финансова децентрализация. Според Румен Радев един от начините това да се постигне е, ако част от данъците, например печалбата на бизнеса, който е на територията на дадена община, остава в бюджета на местната власт. „Когато хората от Габрово знаят, че средства от техния труд пряко отиват в местното ръководство, ще имат и по-голяма активност, гражданска активност да задават приоритетите за изразходването на тези средства“, даде пример Радев. Президентът обърна внимание и на ролята на държавата в помощ на общините за детското здравеопазване, подкрепа за млади семейства, образованието, необходимостта от комплексни политики, така че младите хора да имат сигурност и перспектива да се развиват в родните си места.

В ЕС никога няма да постигнем икономическо и социално сближаване между Източна и Западна, между Северна и Южна Европа, ако няма сближаване в научна и образователна инфраструктура, в научни и изследователски програми, заяви президентът в отговор на въпрос на студент. Румен Радев посочи, че са необходими повече европейски средства, които страната ни да насочи за изграждане на научно-изследователски центрове, лаборатории, като финансова и научна помощ за университети.

На въпрос за необходимостта от конституционни промени президентът заяви, че след 30 години преход трябва да изясним дали основният закон не допуска възможност за противоречив прочит и така да не може да достигне заложения в нея политически проект за правова демократична и социална държава. Президентът посочи, че в консултациите си досега се е срещал с неправителствени и съсловни организации, предстоят срещи с представители на институциите, както и с парламентарно представените партии.

Президентът на Република България получи плакет с логото и надписа на Технически университет - Габрово, а студентската общност поднесе букет с пожелание за нови срещи и дискусии.

rumen radev 4

Посещението на президента продължи със запознаване с учебния процес и учебните лаборатории, в които се обучават младите хора. Преподавателите и студентите от Технически университет - Габрово представиха симулационни макети на системи за автоматизация, които се управляват с индустриални компютри на водещи световно известни фирми, както и работата на индустриален 6-осен антропоморфен робот FANUC LR Mate 200iD със система за машинно зрение.

rumen radev 5   rumen radev 6   rumen radev 7   rumen radev 9

 

В лабораторията по „Компютърна графика и мултимедийни системи“, държавният глава получи малък макет на самолет, изработен по студентски проект със съвременни технологии за 3D моделиране. Президентът прояви интерес към практическото приложение на представените технологии и решения и по-специално в какви области студентите могат да използват получените знания и умения.

rumen radev 8   rumen radev 10

 

На среща с ръководството на Технически университет – Габрово, проф. Железаров – Ректор на ТУ-Габрово запозна държавния глава с проектите, които се реализират в момента за изграждане на центровете за компетентност и центровете за върхови постижения, както и идеите за развитие на университета. От своя страна президентът сподели своите виждания, относно възможностите за реализиране на бъдещи научни и образователни инициативи, които ще допринесат за по-нататъшното развитие на Техническия университет в областта на науката и технологиите. Държавният глава изрази увереност, че тези инициативи ще засилят взаимодействието между университета, местната власт и бизнеса.

За значими научни постижения в сферата на техническите науки и развитието на съвременното висше образование в Република България държавният глава връчи почетен знак на проф. дтн. инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет-Габрово през периода 2011-2019 г.

rumen radev 11
От името на академичното ръководство проф. Железаров връчи луксозно издание за стопанското, общественото и културно минало на Габрово, написано от д-р Петър Цончев. Госпожа Невена Петкова – Областен управител на Област Габрово поднесе юбилейното издание „Дързостта да бъдеш първи“, в което са включени онези личности, дръзнали да бъдат първи и записали името си в страниците на историята на страната ни.

rumen radev 12