Задължително използване на маски за лице и ръкавици по време на работа от служителите в университета

logo tu

ЗАПОВЕД

№ 3-01-134

гр. Габрово,  03.04.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, Заповед № РД-01-219 от 02.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19  на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

 

  • Допълвам своя Заповед № З-01-114 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 3-01-128 от 26.03.2020г., като създавам т.14 и т.15:

„14. Всички служители на Технически университет – Габрово, които изпълняват  трудовоправните си задълженията на определените по трудов договор работни места, са длъжни да използват предоставените им защитни маски за лице и ръкавици по време на работа. Защитните маски за лице и ръкавици да се предоставят на посочените лица от служителите на длъжност „Портиер“.

15. На всички служители по т.14, както и на служителите и преподавателите, посещаващи сграда Учебен корпус 3 /Ректорат/, да се провежда инструктаж с акцент върху ограничаване разпространението на COVID - 19 и осигуряване на информация за рисковете от заразата. Инструктажът и инструктажната книга да се предоставят на посочените лица от служителите на длъжност „Портиер“ .

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

(П)

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор

Удължават се сроковете за плащане на наем за общежитие

tugab logo

Със заповед на ректора на ТУ – Габрово се облекчават възможностите за плащане на таксите за студенти и докторанти, които са настанени в студентско общежитие на Технически университет – Габрово.

Сроковете се удължават, както следва:

  • за месеците март и април 2020 г. – заплащане на наемите до 31 май 2020 г.
  • за месеците май и юни 2020 г. – заплащане на наемите до 31 юли 2020 г.

Заплащането на наемите за ползване на студентското общежитие може да се осъществява по банков път – по сметка на Технически университет – Габрово: 

BG83 STSA 9300 3110 0060 00

BIC STSABGSF

Банка ДСК ЕАД, финансов център Габрово

Пълен текст на заповедта

Студенти от ТУ финалисти в най-големия BG хакатон за проекти срещу Ковид-19

Студенти от Технически университет – Габрово са сред финалистите в най-големия хакатон (технологично събитие) у нас „Как да хакнем кризата в България“, посветен на решаването на проблемите, предизвикани от коронавируса Ковид-19.

Hackcrisis HakatonЧетвъртокурсничката Александра Маринова – специалност „Компютърен дизайн в индустрията“, Йордан Пенев – магистър „Компютърни системи и технологии“, и Илия Неделчев – бивш възпитаник на ТУ, завършил „Компютърни системи и технологии“, са участници в отбора „Book4later“ (Резервирайте за по-късно).

Заедно с варненеца Орлин Бобчев, който е експерт в бизнес развитието и управлението на проекти, решават да предложат услуга в помощ на туризма, като един от най-пострадалите сектори от COVID-19.

Екипът иска да изгради портал, в който хора могат да закупят опция да посетят избрана от тях дестинация и да го направят в бъдеще. Парите от опцията отиват при дружествата, които се обвързват да я изпълнят при пълното и́ заплащане след определен период.

„CovidTour“ (КовидТур) предлага почивка в Балчик за 5 дни на цена от 1 000 лв. В момента не могат да предоставят услугата, но са готови да я осигурят през следващите 10 месеца на цена от 450 лв.“, дават пример за опция участниците.

Платформата позволява на клиента да закупи опцията и в следващите 10 месеца да отиде в Балчик срещу 50 лв., доплащайки останалите 400 лв. в момента на ползване на услугата. Ако не използва услугата, 50 лв. си остават за „CovidTour“. „Ако реши да я използва след 4 месеца, трябва да уточни точна дата през платформата и да доплати останалите 400 лв. – допълват студентите. – Този модел би позволил ликвидност на бизнесите, които имат проблеми в момента.“

По думите на Орлин Бобчев екипът си е поставил срок от 10 дни, за да има работещ прототип. „Представителите на туристическия бранш, които искат да спечелят ликвидност и доходи за бизнеса си, могат да ни потърсят още сега!“, казва Бобчев.

Общо 15 са спасителните проекти – финалисти в трите категории на хакатона – „Спаси животи“, „Спаси общности“, „Спаси бизнеси“. Те си разделят наградата от 15 000 лв. и получават шанс в следващите две седмици да доразвият идеите си и да се борят за допълнително финансиране.

„Как да хакнем кризата в България“ събра над 850 души със 111 идейни проекта за справяне с кризата. В продължение на 48 часа участниците работиха за начини, чрез които страната ни може да излезе по-силна и по-обединена. По целия свят се появява коронавирусна култура, спонтанно и творчески, за да се справи с обществения страх, ограниченията и изолацията.

Снимка: https://hackcrisis.bg/

Ръководството на Техническия университет заседава онлайн

Ректорският съвет на Технически университет – Габрово проведе първото си онлайн заседание с видеоконферентна връзка. Ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров е удовлетворен от работата по този начин и информира в интервю за „Дарик радио“, че в средата на април, по план на 14-и, ще се проведе онлайн и заседанието на Академичния съвет.

Платформата, която са използвали ректорите, е част от пакета на Майкрософт, теоретично тя позволява включването на безброй участници, но това не е удачно практически. Академичният съвет на Университета е от около 30 души. Приблизително такъв е съставът и при провеждането на събранията, което означава, че ограничителните мерки във връзка с епидемията от коронавирус няма да препятстват управлението на дейността. Има възможност в платформата да бъдат качвани документи и членовете на съвета да се запознаят с тях предварително.

Подобни онлайн конферентни връзки с успех се използват в чужбина при провеждането на различни форуми и се оказват доста удачни от гледна точка на тяхната експедитивност и икономия на средства, споделя ректорът. Подобна практика съществува и в други български учебни заведения.

Габровският инженерен ВУЗ има опит в онлайн обучението. Досега ръководството се е въздържало от въвеждането на тази форма при инженерните специалности заради необходимостта от лабораторни упражнения, но от началото на извънредната ситуация всички редовни студенти в Габрово учат онлайн.

„В обучението при техническите специалности има неща, които трябва да бъдат отработени на място. Това бяха едни от резервите, свързани с дистанционното обучение в инженерните университети, но трябва да ги преодоляваме, иначе ще изгубим годината.“, каза проф. Железаров. Той увери, че обучението на студентите онлайн се осъществява нормално, няма риск за втория семестър и годината, възможно е само да се получи закъснение с около седмица.

„В рамките на извънредното положение, а вероятно и до Великден, присъствените занятия в училищата няма да бъдат възобновени – допълни още проф. Железаров. – Ние също няма да рискуваме здравето на нашите студенти и преподаватели, защото то е най-важно.“

Източник: DNEWS.BG | 24.03.2020 | Маргарита Стоянова