Стипендиантска програма на Европейския форум Алпбах

alpbach

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Министерството на образованието и науката от Посолството на Република България в Берлин е постъпила информация относно стартирала процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на фондация „Европейски форум Алпбах“ за участие в семинарната седмица „Европейски фестивал на идеите“. Събитието ще се проведе в периода 19.08. - 26.08.2020 г. в Австрия.

Стипендията е насочена към студенти на възраст между 18 и 30 години. Крайният срок за подаване на заявленията е до 31 март 2020г.

Уведомяваме Ви, че подробна информация относно програмата, изискванията за кандидатстване и размера на отпусканата стипендия е налична в приложената брошура на английски език и на уеб-сайта: https://www.alpbach.org/en/scholarships/.

Във връзка с горното предлагаме приложената информация да бъде публикувана на интернет страницата на висшето училище.

Вижте пълният текст на писмото от Заместник-министър на образованието и науката от тук.

Отмяна на информационен ЕРАЗЪМ + ден

erasum

Уважаеми студенти,

уведомяваме ви, че информационният ЕРАЗЪМ + ден, планиран на 11.03.2020 г. се отменя.

Възпитаници на ТУ – Габрово с уникална разработка в машиностроенето

TU Mechatronica engineersДвама бивши възпитаници на Технически университет – Габрово са разработили уникална иновация в областта на машиностроенето. Това са конструкторът Мирослав Недялков и програмистът Красимир Кръстев – инженери в „Мехатроника“ АД.

„Нашите машини произвеждат ламинатни туби, които според желанието на клиента се пълнят с различни продукти – паста за зъби, боя за коса и др.“, разказва Мирослав Недялков. Машината, която разработват в момента, е добавка към по-голямата техника. Тя взима готовия продукт и го придвижва до пакетиращата машина, която сортира тубичките в нужната опаковка. Уникалното в разработката е технологията, чрез която ще се пренасят тубите.

Според програмиста Красимир Кръстев всеки проект е ново предизвикателство. „Ние направихме система, която се управлява на няколко нива. Най-ниското са сервозадвижвания и пневматични изпълнителни механизми, а на по-високото ниво имаме управляващи контролери и компютри.“ Цялата машина е свързана към интернет. Така специалистите могат дистанционно да я диагностицират и при нужда да оказват съдействие на клиентите.

Последната разработка на Мирослав и Красимир е предназначена за индийска фирма, работили са и за японска компания, където са успели да впечатлят колегите си от най-развитата държава в Азия.

98% от инженерите в „Мехатроника“ АД са възпитаници на Технически университет – Габрово. Чрез съвместен проект през миналата година в завода стажуваха студенти както от габровския, така и от чужди университети. Чрез бизнес ориентираното обучение голяма част от завършилите Техническия университет намират професионална реализация в местни фирми.

Вижте целия репортаж в предаването Знание.БГ по БНТ 2:

ТУ част от иновационното планиране в Габрово

Технически университет – Габрово ще е важен партньор в процеса по планиране на иновациите на местно ниво. Тази идея е залегнала в проекта TeRRItoria „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“, който Община Габрово изпълнява съвместно с още 12 организации от градове в Европа.

В рамките на проекта на 28 февруари 2020 г. се състоя дискусия на тема „Заедно за бъдещето на Габрово“, чийто домакин бе Техническият университет. Участие взеха кметът на Габрово Таня Христова, областният управител Невена Петкова, ректорът на ТУ проф. д-р инж. Илия Железаров, представители на бизнеса и браншови организации.

TeRRitoria meeting TU

Габрово е един от петте европейски региона, в които се проучват и експериментират подходите на териториално отговорни изследвания и иновации. Основна цел е да се постигне публично участие при разработването на стратегия за интелигентна специализация. Научната общност, образователните среди, местната власт, бизнеса и структурите на гражданското общество съвместно ще осъществяват процесите на стратегическо планиране.

Според Венцислав Козарев, програмен мениджър във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, териториалното планиране включва предизвикателства като мобилност, миграция на хора, капитал и познания. Той подчерта, че в Габрово има достатъчно фактори, които да подпомогнат развитието – съществуващата научно-изследователска и иновационна екосистема, както и доброто сътрудничество между обществените сектори. Експертът открои така наречената „отворена наука“, чрез която може да се изгради макрорамка, свързваща иновациите с местните общности и техните интереси. Това би провокирало научния процес да излезе извън обичайната си среда и да комуникира постиженията си с повече заинтересовани страни.

За Петър Ганев от Института за пазарна икономика актуалната инвестиционна среда в региона има потенциал да зададе подхода за развитие на икономиката, като един от най-важните сегменти в него е развитието на индустриалните зони в града.

Участниците коментираха нуждата от отчитане мнението на младите хора, техните интереси, таланти и амбиции. Мерки в тази посока са разработването на анкета за ученици и младежи, които да вземат пряко участие в изграждането на плана за развитие на града, проучване нуждите и потенциала за развитие на бизнеса, популяризиране на локалните производства пред младите хора и други.