Осигурена е възможност за отдалечен достъп до базите данни на Elsevier и Scopus за преподаватели в ТУ-Габрово

science direct

По време на настоящата пандемия от COVID-19 ние сме наясно с предизвикателствата пред всички изследователски общности, като се има предвид, че повечето университети и изследователски институции са затворени. Министерството на образованието и науката има сключен договор с Elsevier за достъп до базите данни Science Direct & Scopus. Представители на Elsevier се свързаха с министерството и са предложили решение за отдалечен достъп до базите данни, решение от което могат да се възползват преподавателите от ТУ-Габрово. 

Ето и начина за отдалечено ползване от всеки желаещ преподавател:

  1. За да може потребителят(преподавателят) да осъществи отдалечен достъп до базите данни на Elsevier е необходимо да има регистриран акаунт чрез институционален имейл, т.е. в областта на домейна tugab.bg.  Пример: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
  2. След това потребителят трябва да отиде на следният адрес: https://www.sciencedirect.com/customer/authenticate/manra и да следва инструкциите.

След като инструкциите са извършени, потребителят(преподавателят) ще има отдалечен достъп до базите на ScienceDirect и Scopus.

Университетът в Нинбо дари маски на ТУ – Габрово

Технически университет – Габрово получи дарение от 300 маски за еднократна употреба от Технологичния университет в китайския град Нинбо. Защитните средства ще бъдат използвани от администрацията и посетителите в университетските корпуси. Учебното заведение в Нинбо и ТУ – Габрово участват в съвместна инициатива – „Поясът и пътят“ (The Belt and Road), и имат ползотворно сътрудничество в областта на научните изследвания и проектната дейност.

Към маските е изпратен и Наръчник за профилактика и лечение на COVID-19. Сборникът е под редакция на Първата клинична болница към медицинския факултет на университета в провинция Джъдзян и съдържа ценни съвети за противодействие на коронавируса.

Online AS Rektor

Ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров представи дарението на провелия се днес онлайн академичен съвет. По време на заседанието беше приет годишният доклад за състоянието на ТУ – Габрово през 2019 г. Членовете одобриха мандатната програма за развитие на Университета в периода 2019 – 2023 г., както и актуализацията на Правилника за организация на учебната дейност. В условията на извънредни обстоятелства заверяването на семестъра, семестриалното и сесийното оценяване на студентите ще се провеждат със средствата на информационните и комуникационните технологии.

Технически университет – Габрово благодари на приятелите си от Технологичния университет в Нинбо за жеста на подкрепа и съпричастност!

ТУ – Габрово ще провежда онлайн изпити за кандидат-студенти

campus10 flagsТехнически университет – Габрово е готов да предложи дистанционни онлайн изпити за всички, които желаят да кандидатстват в учебното заведение. Така ще се отговори на очакванията на кандидат-студентите и на ограниченията, които се създадоха вследствие на епидемиологичната обстановка и извънредното положение в страната.

Предварителните тестове ще могат да се проведат в специалната университетска информационна система – http://umis.tugab.bg.

В нея кандидатите за студенти се регистрират, посочват желаната специалност и заплащат таксите, могат да задават и въпроси чрез осигурената пряка връзка за комуникация. Друго предимство е, че резултатите от оценяването и класирането по специалности също ще се проверяват онлайн.

„Преди да влезе в платформата, кандидатът ще получи парола и код за достъп до съответния изпит. Системата позволява да се провеждат изпити с най-разнообразен характер – отворени и затворени тестове, есета и други – коментира директорът на Центъра за електронно и дистанционно обучение към ТУ – Габрово доц. д-р инж. Алдениз Рашидов. – В онлайн средата могат да се правят тестове по математика, география, български език и литература.“, допълва той.

По думите на доц. Рашидов, за да се гарантира сигурността, кандидат-студентът ще получи предварително уникален номер, чрез който да се идентифицира и да се приобщи към определен изпит.

Освен тази автоматизирана система, с която Техническият университет разполага отпреди десетина години, има възможност да се провеждат кандидатстудентски изпити и чрез платформата http://dmoodle.tugab.bg/. Това е виртуална среда за електронно и дистанционно обучение, чрез която различни кандидати могат да бъдат изпитвани от разстояние. При нея се подготвят списъци с входящи номера, след което на кандидатите се изпращат кодове за достъп и пароли, чрез които да влязат и за определено време да попълнят тестовете си.

doc Aldeniz RashidovКъм момента работата на студентите и академичния състав на ТУ – Габрово продължава във виртуални класни стаи и кабинети чрез платформите „Мудъл“ и „Майкрософт тиймс“.

„В Microsoft Teams сме създали подходяща архитектура, която е огледално отражение на университетската структура, включваща катедри, специалности, курсове, академичен и ректорски съвет. Тя се използва от студентите и от преподавателите за провеждане на онлайн учебни занятия, както и за заседания на ръководните органи на Университета.“, обяснява доц. Алдениз Рашидов.

Ползвайки тази платформа, студентите получават безплатно лиценз за Microsoft Office 365, предоставен от Министерството на образованието и науката. Досега в http://dmoodle.tugab.bg/ са качени общо 1 867 учебни курса, а потребители са повече от 4 000 студенти.

На интернет страницата на Технически университет – Габрово кандидат-студентите могат да намерят пълната информация за специалностите през учебната 2020/2021 г., както и за реда и условията за кандидатстване. За тези, които ще се явяват на кандидатстудентски изпит онлайн и искат да се запознаят с техническите условия, датите и начина на провеждане, на сайта ще бъдат публикувани подробни указания.

Удължен е срокът за преустановяване на учебните занятия до 17 май 2020 г. със заповед на ректора на ТУ-Габрово

 

ЗАПОВЕДtugab logo

№ 3-01-135

гр. Габрово,  10.04.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, във връзка с разпространяващата се пандемия от COVID - 19  на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение на НС на Република България от 3.04.2020г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение /обн., ДВ, бр. 33 от 7.04.2020г./

НАРЕЖДАМ:

 

  • Изменям своя Заповед № З-01-114 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 128 от 26.03.2020г., Заповед № З-01-134 от 03.04.2020г., като удължавам срока на въведените ограничения до 12.05.2020г., включително.
  • Изменям срока по т. 3 от своя № З-01-114 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 128 от 26.03.2020г., Заповед № З-01-134 от 03.04.2020г., като вместо „24 април 2020 г.“, да се чете „17 май 2020г.“.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

                                    ( П )

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор