Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

Centur za kompetentnostПроект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии е с общ бюджет 23 569 719, 17 лева, от които 20 034 261,29 лв. европейско и 3 535 457,88 лв. национално съфинансиране. Средствата са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие.

Доц. д-р Иванка Стоянова: „Посрещаме 30-годишнината с нови идеи за развитието на факултет „Стопански“

Факултет „Стопански“ в Технически университет – Габрово е създаден с решение на Академичния съвет на тогавашното ВМЕИ – Габрово по силата на Закона за академична автономия и Учредителния договор между Университета и „Балканкар“ АД през 1990 г. С решение на Академичния съвет от 26 юли 1995 г. той се именува „Инженерно-икономически“, а от 2003 г. носи наименованието факултет „Стопански“.

В продължение на 30 години факултетът се развива, но среща и предизвикателства. Негов декан е Иванка Стоянова-Тодорова. Тя е доцент по „Екология и хигиена“. От 1997 г. е главен асистент в ТУ – Габрово. Била е ръководител на катедра „Социални и стопански науки“ и заместник-декан по учебната дейност на факултет „Стопански“. За равносметката от 30-годишното развитие, какво ново предстои във факултета е интервюто с доц. д-р Иванка Стоянова за вестник „100 Вести“.

doc. Ivanka Stoyanova– Доц. Стоянова, наскоро бяхте избрана за декан на факултет „Стопански“ в Техническия университет. Пред какви предизвикателства Ви изправя тази позиция?

– В началото на юли във факултет „Стопански“ се проведоха избори за декан, а впоследствие и на заместник-декани. Деканското ръководство за новия мандат е съставено само от дами, които имат опит и са част от развитието на факултета и на ТУ от дълги години. По-важното е, че нашите виждания за развитието на факултета са амбициозни, изискват много работа и са насочени към ускоряване на развитието му.

– Какви са задачите, които сте си поставили във връзка с развитието на факултет „Стопански“?

– Приоритетите ни са свързани със сериозните задачи по създаването на нови интердисциплинарни специалности, съчетаващи знания и умения от техническите, социалните и стопанските науки, като поставяме силен акцент върху практическото обучение и компетентностния подход при разработване на учебното съдържание, както и по-силно присъствие на факултет „Стопански“ в развитието на региона. Продължаваме да развиваме и вече утвърдените специалности „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и „Социални дейности“ в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.

Не само ръководството на факултет „Стопански“, но ректорското ръководство и всички колеги сме твърдо убедени, че пред нас има много възможности. Най-важното е чрез екипна работа, диалогичност, професионализъм и отговорност да предложим на младите хора възможности за качествено образование, адаптирано към изискванията на съвременните технологии и динамиката на социално-икономическата среда, което ще им позволи да бъдат по-гъвкави и по-конкурентни в пазара на труда.

Избрани са финалистите в #GabrovoHackathon – съобщиха от Областен информационен център – Габрово. Технически университет-Габрово ще следи работата и на петте отбора с интерес, в които участват и студенти от Университета.

cover2С избирането на финалистите, приключи първият етап на #GabrovoHackathon. Напред в състезанието продължават шест отбора. Това са CultureSquad, EcoCultura, GabrovoIsTheBest, GuardNet, KELVIN и Komitet.bg.

ТУ – Габрово учредител на „Клъстер технологии за чиста околна среда“

Cluster StZTexничecĸи yнивepcитeт – Гaбpoвo е сред учредителите на създаденото в Cтapa Зaгopa сдpyжeниe c нecтoпaнcĸa цeл „Kлъcтep тexнoлoгии зa чиcтa oĸoлнa cpeдa“. То вeчe e впиcaнo в Цeнтpaлния peгиcтъp.

Kлъcтepът e нacoчeн ĸъм paзвитиe нa инoвaтивни и виcoĸoeфeĸтивни eлeĸтpoфизични, eлeĸтpoxимични, биoxимични и дpyги тexнoлoгии зa тpeтиpaнe нa вoди, въздyx, пoчви и cyбcтaнции. Цeлтa e дa бъдaт peдyциpaни нeгaтивнитe въздeйcтвия въpxy чoвeĸa и пpиpoдaтa, ĸaтo тя мoжe дa бъдe пocтигнaтa чpeз oбeдинявaнe нa пoтeнциaлa и eĸcпepтизaтa нa члeнoвeтe нa cдpyжeниeтo.

Идеята е да бъдат paзpaбoтвaни нaциoнaлни и мeждyнapoдни пpoeĸти, нacoчeни ĸъм пpилaгaнe нa инoвaтивнитe тexнoлoгии в paзлични cфepи нa иĸoнoмиĸaтa и coциaлнaтa cфepa. Клъстерът ще cъдeйcтва зa oбyчeниe нa cpeдни и виcши ĸaдpи и зa тяxнaтa peaлизaция. Щe се paзвивaт пapтньopcтвa c aнaлoгични мeждyнapoдни opгaнизaции.

В състава на учредителите са още Tъpгoвcĸo-пpoмишлeнaта пaлaтa (ТПП) и Πpoфecиoнaлнaта гимнaзия пo eлeĸтpoниĸa „Джoн Aтaнacoв“ в Cтapa Зaгopa, както и местните фирми „Eлфи-Tex“ OOД, „Цeнтъp зa изпитвaнe и eвpoпeйcĸa cepтифиĸaция“ EOOД, „Texнoпoл инжeнepинг“ EOOД и „Bepeя плacт“ AД.