Стартира кампанията „Моята професия – моето бъдеще”

moyata profesiaВсички активни студенти, учащи във висши учебни заведения в България, могат да се включат в кампанията „Моята професия – моето бъдеще”. Идеята е да се стимулира творческия потенциал и изява на бъдещите млади специалисти по конкретни професионални теми, което ще им позволи да демонстрират креативност, индивидуалност и оригинални новаторски идеи.

Право на участие имат студенти, навършили 18-годишна възраст, с активни студентски права.

Участниците трябва да изпратят един свой авторски проект по конкретно зададена тема в избрана професионална област, като изрично посочат темата на проекта.

 • Проектите задължително трябва да бъдат придружени от следната информация:
 • Трите имена на кандидата и неговата възраст;
 • Име на университета, в който учи авторът;
 • Заглавие на проекта, тема, в която е разработен, както и име на компанията, за която студентът подава своята кандидатура;
 • Контакт за връзка с кандидата – електронна поща и телефон;

Kандидатурите трябва да бъдат изпратени по електронен път на e-mail адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в периода 9 март - 24 април 2020 г.

Финалистите в конкурса ще получат парична награда в размер на 2000 лева, както и възможност за карирено развитие в съответната компания.

Пълния регламент и условията за участие може да прочетете от тук.

„Национални дни на кариерата“ се местят от ТУ – Габрово във виртуалното пространство

JobTiger Virtual careerdays 2020

Деветнадесетото издание на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2020 ще се състои изцяло виртуално, съобщиха организаторите от JobTiger. Събитието трябваше да се проведе в седем български академични града, сред които и Габрово. Технически университет – Габрово очакваше студенти и работодатели на 1 април.

Съобразно мерките срещу разпространението на коронавируса (COVID-19) и разпоредбата за ограничения на масови мероприятия, събитието няма да се реализира в първоначалния си вид. Вместо това екипът му предлага виртуална алтернатива. 

На 24, 25 и 26 март от 11:00 до 17:00 часа всеки, търсещ нова работа или стаж, може да участва в онлайн среща с желан от него работодател. Кандидатите ще могат да избират сред 150 водещи фирми, опериращи във всички отрасли и предлагащи позиции за клоновете си в цялата страна.

Участието е лесно, изисква се само интернет връзка, устройство и бърза регистрация на national.careerdays.bg.

Целта на форума е да обедини усилия в откриване на нови възможности за професионална реализация на студенти, млади специалисти и търсещи работа, както и да подпомогне работодателите в набирането на стажанти и персонал. Участието на фирмите в онлайн форума доказва волята на бизнеса в продължението на нормалния темп на работа, но по нов и безопасен начин.

„Бизнесът не трябва да спира! Работата е необходимо да продължи, като използва виртуалните възможности и иновациите. През 2008 г. икономическата криза промени необратимо бизнеса и методите за работа на световно ниво, навлязоха отворени пространства и co-working услугите. През 2020 г. се сблъскваме с изпитание за медицината, икономиката, бизнеса и в същото време – откриваме нови възможности за развитие и утвърждаване на работата от вкъщи, участието онлайн и виртуалните формати на събития.“, казват организаторите.

Заповед за преустановяване на учебните занятия в ТУ-Габрово

logo tu

З А П О В Е Д


№ 3-01-128

 

гр. Габрово, 26.03.2020 година

 

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19  на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 • Изменям своя Заповед №З-01-114 от 13.03.2020 г., като удължавам срока на въведените ограничения до 12.04.2020 г., включително.
 • Изменям и допълвам т. 3 от Заповед №З-01-114 от 13.03.2020 г., като разпореждам да бъде преустановено провеждането на присъствени масови мероприятия на територията на Технически университет – Габрово, включително конференции, дискусии, публични лекции, културни събития, спортни прояви и др. до 24 април 2020 г. Неотложните решения на академичен съвет, ректорски съвет, факултетни съвети и катедрени съвети да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

                                    ( П )

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор

 

 

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.

Заповед за преустановяване на учебните занятия в ТУ-Габрово

logo tu

З А П О В Е Д


№ 3-01-114

 

гр. Габрово, 13.03.2020 година

          На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на община Габрово и във връзка с обявеното извънредно положение  на територията на цялата страна с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 • Да бъдат преустановени присъствените учебни занятия в Технически университет – Габрово. Занятията се провеждат неприсъствено чрез използване на дигитални средства и дистанционна форма на обучение. Занятия, които не могат да бъдат проведени неприсъствено, се провеждат след възобновяване на учебния процес и след изготвяне на график. Неприсъствено се провеждат и консултации на студенти и докторанти с преподаватели.
 • Да бъде преустановено провеждането на изпити, защити на дипломни работи, защити на дисертации, публични лекции и други, свързани с осъществяването на учебен процес, за които се изисква присъствието на студенти, докторанти и преподаватели.
 • Да бъде преустановено провеждането на масови мероприятия на територията на Технически университет - Габрово, включително конференции, дискусии, публични лекции, културни събития, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети и събрания и др. Неотложните решения на катедрените и факултетните съвети да се гласуват електронно. Планираните мероприятия да бъдат отложени за срок не по-ранен от 15 април 2020 г.
 • Да бъдат преустановени всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията, студентите и докторантите в страната и чужбина.
 • Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина, както и на членовете на техните семейства.
 • Сектор „Административно – стопански“ да организира дезинфекциране на подове и повърхности в сградите на Технически университет – Габрово.
 • Да се организира дезинфекцирането на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово и ССО ЕАД.
 • Да бъде въведен пропускателен режим в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово, като бъдат допускани единствено преподаватели и служители на Университета.
 • Да бъдат затворени сградите на Корпус 1, Корпус 2, Корпус 2 А и Корпус 6 на Технически университет – Габрово. При необходимост от изпълнение на служебни задължения, в тях да бъдат допускани само преподаватели и служители на Университета след разрешение на Ректора.
 • Да бъде затворен студентски стол и кафе-сладкарниците в Корпус 1 и Корпус 2 на Технически университет – Габрово.
 • Да бъде преустановен приемът на гости в хотела и почивните бази на Технически университет – Габрово.
 • Да бъде ограничен достъпът на външни лица до студентските общежития.
 • Въведените ограничения са в сила до 29.03.2020 г.

Контрол по настоящата Заповед възлагам на Заместник-ректори, Декани и Ръководител АСС.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител ССО ЕАД - клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Ректор ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Пълният текст на заповедта може да прочетете от тук.