ТУ част от иновационното планиране в Габрово

Технически университет – Габрово ще е важен партньор в процеса по планиране на иновациите на местно ниво. Тази идея е залегнала в проекта TeRRItoria „Участие на местни заинтересовани страни в отговорна наука и иновации в регионите“, който Община Габрово изпълнява съвместно с още 12 организации от градове в Европа.

В рамките на проекта на 28 февруари 2020 г. се състоя дискусия на тема „Заедно за бъдещето на Габрово“, чийто домакин бе Техническият университет. Участие взеха кметът на Габрово Таня Христова, областният управител Невена Петкова, ректорът на ТУ проф. д-р инж. Илия Железаров, представители на бизнеса и браншови организации.

TeRRitoria meeting TU

Габрово е един от петте европейски региона, в които се проучват и експериментират подходите на териториално отговорни изследвания и иновации. Основна цел е да се постигне публично участие при разработването на стратегия за интелигентна специализация. Научната общност, образователните среди, местната власт, бизнеса и структурите на гражданското общество съвместно ще осъществяват процесите на стратегическо планиране.

Според Венцислав Козарев, програмен мениджър във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, териториалното планиране включва предизвикателства като мобилност, миграция на хора, капитал и познания. Той подчерта, че в Габрово има достатъчно фактори, които да подпомогнат развитието – съществуващата научно-изследователска и иновационна екосистема, както и доброто сътрудничество между обществените сектори. Експертът открои така наречената „отворена наука“, чрез която може да се изгради макрорамка, свързваща иновациите с местните общности и техните интереси. Това би провокирало научния процес да излезе извън обичайната си среда и да комуникира постиженията си с повече заинтересовани страни.

За Петър Ганев от Института за пазарна икономика актуалната инвестиционна среда в региона има потенциал да зададе подхода за развитие на икономиката, като един от най-важните сегменти в него е развитието на индустриалните зони в града.

Участниците коментираха нуждата от отчитане мнението на младите хора, техните интереси, таланти и амбиции. Мерки в тази посока са разработването на анкета за ученици и младежи, които да вземат пряко участие в изграждането на плана за развитие на града, проучване нуждите и потенциала за развитие на бизнеса, популяризиране на локалните производства пред младите хора и други.

Проф. Железаров пред БНТ 2: „В ТУ – Габрово ще създадем първия извънстоличен технологичен парк“

Iliya Zhelezarov dm„В Технически университет – Габрово ще създадем първия сериозен извънстоличен технологичен парк, който ще осигури още повече възможности на нашите студенти да се докоснат до науката и до новите технологии.“ Това каза ректорът на университета проф. д-р инж. Илия Железаров в интервю за предаването Знание.БГ по БНТ 2

ТУ – Габрово е водеща организация в проекта за изграждане на Център за компетентност в областта на мехатрониката и чистите технологии. Партнира си с други университети и научни институти в проекти за създаване на инфраструктура за центрове за върхови постижения, както и в областта на информатиката, информационните и комуникационните технологии.

„Имаме амбиция да се присъединим към европейската научна мрежа, защото нашият университет е първият, извън софийските, който през 2014 г. влезе в националната пътна карта за научна инфраструктура.“, отбеляза проф. Железаров. Според него както бизнесът има дефицит от инженерни кадри, така и университетите започват да усещат нужда от млади хора, които да се влеят в редиците на учените. 

Габровският технически университет е пионер в дуалното обучение във висшето образование в страната. Успешно е реализиран проект с партньори от Австрия, Полша и бизнес от България. „В момента провеждаме бизнес ориентирано обучение, насочено към профила на фирмите, които търсят кадри във всички спектри на инженерното образование. Студентите работят в реална среда и имат възможност да изпълняват част от курсовите си проекти за конкретната фирма.“, каза ректорът. По думите му, чрез този модел младите хора се реализират почти на 100 процента. Той даде за пример решението на Министерски съвет – студентите, обучаващи се в приоритетните за българската икономика направления, сред които са инженерните науки, да получават допълнителна месечна стипендия от 100 лева.

Към момента в Технически университет – Габрово следват над 4 000 студенти. Учебното заведение предлага около 20 специалности за бакалаври, почти толкова в магистърските програми, както и 4 специалности за професионален бакалавър от Техническия колеж в Ловеч. „Имаме една уникална специалност, която почти никъде не се предлага вече в България – „Технология на материалите и материалознание“. От тази година разкрихме специалността „Комуникационни технологии и киберсигурност“, също и „Дигитална администрация“.“, представи новостите проф. Железаров.

Вижте цялото интервю:

Автор на снимката: Драгомир Минков

ТУ – Габрово домакин на семинар по киберсигурност

Семинар по киберсигурност с участието на израелски експерти се провежда днес и утре (24 и 25 февруари 2020 г.) в заседателната зала на библиотеката при Технически университет – Габрово. Гости на форума са Дрор Каспи – консултант от фирмата „Линк Ди Си“, Едуардо Свартман – мениджър на „Международна компания по сигурност“, и Ами Аса – представител на „Израелска космическа компания“.

Cyber TU1

„Киберсигурността е от жизненоважно значение за развитието на света като цяло и много организации се стремят да подобряват уменията си в тази област. В България имаме приета Национална стратегия за киберсигурност за периода 2016-2020 г. Сега се подготвя следващият програмен период до 2024 г.“, каза при откриването на събитието земестник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Анатолий Александров. По думите му, Технически университет – Габрово се движи в крак с времето и стъпка в тази посока е новата специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност“, разкрита от тази година. „Надяваме се успешно да навлезем в сферата и да обучаваме кадри, които ще отговарят на съвременните предизвикателства в областта на киберсигурността.“, отбеляза проф. Александров.

Cyber TU2

През двата дни на обучението студенти, преподаватели, ИТ специалисти и служители по сигурността на информацията ще се запознаят с видовете кибератаки, рискове, заплахи и как различните системи са изложени на опасност. Участниците ще научат как да увеличат и да подобрят защитната среда на организациите. Ще бъдат представени примери за мащабни хакерски пробиви в редица европейски държави и реакциите за противодействието им.

Cyber TU3

Според лектора на семинара Дрор Каспи в ерата на информационните технологии свързаността на ресурсите в мрежа носи много предимства, но и води до нови заплахи. Киберрисковете могат да експлоатират всичко и всеки в една организация – чрез социалното инженерство или чрез липсата на осведоменост и слаба защита. „В този контекст е изключително важно да се повиши знанието за рисковете и възможните заплахи. От особено значение е целият подход към сигурността и влиянието му върху институциите. Осъзнаването и разбирането на ситуацията в реално време е от жизненоважно значение за вземането на добре информирани решения.“, подчерта господин Каспи.

Cyber TU4

Проф. Железаров участва във форум, посветен на сътрудничеството между България и Япония

bg jnНа 5 февруари проф. Железаров участва във форум, организиран от Президента на Република България.

В събитието взеха участие национално представителните работодателски организации, представители на институции от двете държави, както и на академичната общност. Японските компании, които участваха в срещата, бяха от сферата на информационните технологии, електрониката, автомобилостроенето, хранителната промишленост.

Повече информация за събитието може да намерите тук.