Съобщение за участниците по проект „Студентски практики“ – фаза 1

Уважаеми участници по проект„Студентски практики“ – фаза 1,

Поради изчерпване на лимита от застраховки по договора на МОН за застраховане на студенти за времето на провеждане на студентски практики, се налага временно преустановяване подписването на нови договори със студенти за практическо обучение по проекта, чийто график на стартиране на практиката е в периода от 19.12.2016 г. до 08.01.2017 г.

 
С уважение,

Екип на проект „Студентски практики” - фаза 1.