Университетска библиотека

Работно време

От понеделник до петък :  8.00 -17.00 ч.

kandidat studenti

Контакти

5300 Габрово
ТУ – Габрово
Университетска библиотека
ул. „Хаджи Димитър” 4

library@tugab.bg

Функции, дейности и услуги

katalojnaПодпомагане на учебния процес и научно-изследователската работа.                                 

Обслужване на преподаватели, служители, студенти от всички образователни степени на Университета и външни читатели.

История на библиотеката

1964 г. – Създава се библиотеката към Висшия общотехнически задочен институт Габрово. Комплектуван е първоначалният книжен фонд от 3100 тома научна, техническа, педагогическа и методична литература.

УНИВЕРСИТЕТСЛА БИБЛИОТЕКА - НОВИНИ

13 Юни 2023

 На 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет – Габрово ще се проведе регионална среща „От наука към иновации“, организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020. Срещата е продължение на инициативата за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между...