Записване на новоприети студенти, ОКС „бакалавър“

phpw0ufbt 800x


Записването на новоприетите студенти, ОКС „бакалавър“, за учебната 2021-2022 г. става: