Кампания за стипендии по ПМС № 90/2000 г. за летен семестър на 2023/2024 учебна година

1. График на кампанията

2. Правила за стипендии

3. Искане-декларация за кандидатстване за стипендия (да се вписва GSM и e-mail)

4. Декларация, че майката не е студентка (при подаване на документи от студент-баща на дете до 6 г. възраст)

5. Декларация за потвърждаване на обстоятелства за отпускане на стипендия (за студенти без 2-ма родители, студенти и родители с ТЕЛК, майка/баща с дете до 6 г. при

кандидатстване за същата стипендия при следващ семестър)

6. Декларация за липса на доходи (при безработни)

7. Размери на стипендии - заповед

8. Списъци на подалите документи - ТОВА НЕ Е КЛАСИРАНЕ!

 • Стипендии от 1-ви вид:
 1. Успех 6,00
 2. Успех 5,50-5,99
 3. Доход и успех 4,00-5,49
 4. Майки/бащи с деца до 6 години
 5. ТЕЛК/Сираци
 6. Чуждестранни студенти
 • Стипендии от 2-ри вид - приоритетни:
 1. Приоритетни успех 6,00
 2. Приоритетни успех 5,50-5,99
 3. Приоритетни успех 4,00-5,49

 


Уведомяваме студентите, че публикуваните списъци за стипендии за летен семестър на учебната 2023/2024 година НЕ СА КЛАСИРАНЕ!

Те са само за информация и какво трябва да се допълни. Студентите могат да получат повече информация на телефон: 066 827241.

Студенти с посочена забележка: „няма право“ „липсва успех“ няма да могат да участват в класиране.

 • Студенти с посочена забележка „липсващи документи“ „уверение“ „IBAN“ е необходимо в срок до 03.2024 г. включително да представят необходимите документи или IBAN в стая № 3108 - Ректорат или по куриер на адрес:

Технически университет-Габрово

5300 гр. Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, Комисия по стипендии.


 9, Крайно класиране за стипендии