Класиране за стипендии по ПМС №90/2000 г. за зимен семестър на учебната 2023/2024 година